13th Feb2020

ກອງປະຊຸມສະຫຼູບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2019

by somchan

ໃນວັນທີ 13 ກຸມພາ 2020 ທີຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼູບການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ປະຈຳປີ 2019 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2020 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະທານຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ລະດັບຊາດຮອງປະທານແລະບັນດາ ຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດ, ຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດລະດັບແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.

ພົທ ວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດ ໄດ້ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ໃນໄລຍະ 01 ປີ ຜ່ານມາ ເຊີ່ງທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນສຳເລັດ ແລະ ຜົນງານຫຼາຍດ້ານ ທີຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ແຕ່ລະຂັ້ນໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍດຳລັດ ສະບັບເລກທີ 245/ນຍ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ເຊີ່ງສາມາດສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສຳເລັດ 18 ແຂວງ, 28 ເມືອງໃນທົ່ວປະເທດ ພ້ອມນັ້ນໄດ້ສຸມໃສ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳ ຊື່ໂຄສະນາຕ່າງໆ ໄດ້ຈັດຕັ້ງການໂຄສະນາທາງໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ, ສັງຄົມອ່ອນລາຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີສະຕິລະວງັຕົວ ແລະ ປະກອບສວນເຮັດວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດໄດ້ກ້ວາງຂວາງ ສາມາດນຳເອົາຜູ້ກະທຳຜິດມາລົງໂທດ, ສາມາດປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ກຸ່ມຊຽງຈາກການຄ້າມະນຸດ ໄດ້ຫຼາຍສົມຄວນ ປະຈຸບັນໄດ້ສົງຄືນຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມແລ້ວ, ພ້ອມນັ້ນພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນກອບຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ລາວ-ຫວຽດນາມ, ລາວ-ສປ ຈີນ, ລາວ-ໄທ, ຮ່ວມມືສາມຝ່າຍ, ກຳປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ, ໄດ້ຮ່ວມມືກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ກິດຈພກຳວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານ.

ນອກນັ້ນກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຮັບຟ້ງການລາຍງານຈາກ ພັອ ປະລິນຍາເອກ ເພັງສະຫວັນ ທິບພະວົງໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມຕຳຫຼວດ ຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບການຂຽນບົດລາຍງານ ວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດປະຈຳປີ 2019 ເພື່ອສົງໃຫ້ສະຖານອາເມລິກາປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ລາຍງານການຂຽນແຜນງານແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດໃນໄລຍະ 3 ແຕ່ ປີ 2021-2025 ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທືນ ເອົາເຂົ້າແຜນພັດຖະນາເສດຖະກິດສັງແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 9 ແຕ່ປີ 2021-2025 ຈາກນັ້ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນ ເພື່ອເປັນການຕີລາຄາສະພາບ ຕີລາຄາຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານດີຜົນງານ ແລະ ດ້ານຄົງຄ້າງ, ພ້ອມທັງໄດ້ວາງທິດທາງວຽກງານ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດຫຼຸດລົງ ສາມາດເອົາຜູ້ກະທຳຜິດມາລົງໂທດຕາມກົດໝາຍ ສາມາດປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍກໍ່ຄືກຸ່ມສ່ຽງໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນກ່ວາເກົ່າ.

Comments are closed.