29th Jun2020

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຖະແຫ່ງກ່ຽວກັບສະພາບການເກີດຜົນຂ້າງຄຽງຂອງນ້ອງນັກຮຽນທີ່ກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ

by somchan

ດຣ ຮັດຕະນະໄຊ ເພັດສຸວັນ ຫົວໜ້າກົມຄວມຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຖະແຫ່ງກ່ຽວກັບສະພາບການເກີດຜົນຂ້າງຄຽງຂອງນ້ອງນັກຮຽນທີ່ກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ ຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ໃນວັນທີ 25 ມີຖຸນາ 2020ນີ້ ວ່າ ປັດຈຸບັນ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທຸກໂຮງຮຽນໃນທົ່ວປະເທດ ຢຸດຕິການຈ່າຍຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ ໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນເປັນການຊົ່ວຄາວ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການລາຍງານວ່າ ມີນ້ອງນັກຮຽນຈຳນວນໜຶ່ງເກີດຜົນຄຽງຫຼັງກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ, ນອກນີ້, ຍັງໄດ້ຮ່ວມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ອົງການອະນາໄນໂລກ ເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ຕົວຢ່າງຂອງຢາເພື່ອກວດກາຄືນ ຄຸນະພາບຂອງຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ ທີ່ແຈກຢາຍຢູ່ ສປປ ລາວ.

Off

Comments are closed.