20th Mar2020

ຊີ້ແຈງບັນຫາທີ່ສື່ສັງຄົມອອນລາຍວິພາກວິຈານ ກ່ຽວກັບທີ່ດີນໂຄງການກໍ່ສ້າງ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ

by somchan

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຊີ້ແຈງບັນຫາທີ່ສື່ສັງຄົມອອນລາຍວິພາກວິຈານ ກ່ຽວກັບທີ່ດີນ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ 400 ຕຽງ ຢູ່ເຂດບ້ານຊຽງດາ ເມືອງໄຊເຊດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ນໍາກັນແລ້ວວ່າ ສີສັງຄົມອອນລາຍຕ່າງໆ ໄດ້ພ້ອມກັນແຊຂໍ້ມູນ ແລະ ວິພາກວິຈານຕ່າງໆນາປະການວ່າ: ພັກ-ລັດ ບຸກລຸກທີ່ດິນຂອງ ປະຊາຊົນຈໍານວນຫນຶ່ງ ຢູ່ເຂດດັ່ງກ່າວ ສະນັ້ນ, ຕໍ່ກັບບັນຫານີ້ ໃນວັນທີ 19 ມີນາ 2020 ທີມງານຂ່າວສື່ມວນຊົນ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມ ສະຫງົບ ຈຶ່ງໄດ້ລົງໄປເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ແທ້ຈິງ ນໍາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄະນະ ຮັບຜິດຊອບໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຫມໍມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ 400 ຕຽງ ຂອງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອຊີ້ແຈງຄວາມເປັນຈິງກ່ຽວ ຕອນດິນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ກັບສັງຄົມຮັບຮູ້ ຕໍ່ບັນຫາທີ່ສືສັງຄົມອອນລາຍໄດ້ພ້ອມກັນແຊ ແລະ ວິພາກວິຈານ ທີ່ສ້າງ ຄວາມເຊື່ອມເສຍໃຫ້ແກ່ ພັກ-ລັດ, ເຊິ່ງລາຍລະອຽດ ທ່ານ ພຸດທະພອນ ໂຄດປັນຍາ ຮອງ ເຈົ້າເມືອງໄຊເສດໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າ (ປ່ອຍສຽງ…ຮອງເຈົ້າເມືອງ 20,3,2020….) ທ່ານ ດຮ ພູທອນ ວັງກອນວິໄລ ອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃນນາມທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ໂຮງຫມໍມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ 400 ຕຽງ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການຊົດເຊີຍຕໍ່ ພໍ່ ແມ່ ປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ຖືກໂຄງການນີ້ ພ້ອມກັນນີ້ ທ່ານ ຄໍາປ້ອມ ພິມພິສາ ນາຍບ້ານຊຽງດາ ອະທິບາຍໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບທີດີນຕອນດັ່ງກ່າວຕື່ມອີກວ່າ:

Comments are closed.