24th Mar2020

ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັດຕັ້ງ 2 ມາດຕະການ ເພື່ອຄວບຄຸມລາຄາສິນຄ້າ

by somchan

ທ່ານ ນາງ ວັນມະນີ ພິມມະສານ ຫົວໜ້າ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້ານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃນວັນທີ 23 ມີນາ 2020 ນີ້ ວ່າ: ໃນສະພາບປະຈຸບັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ກະຈາຍໄປທົ່ວໂລກ ເຖິ່ງວ່າ ຢູ່ປະເທດລາວຍັງບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ ແຕ່ພັກ-ລັດຖະບານ ກໍ່ໄດ້ມີມາດຕະການສະກັດກັ້ນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຮັດໃຫ້ມີສະພາບການປັ່ນປ່ວນເສດຖະກິດການຄ້າ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການກັກຕຸນສິນຄ້າ,ການຂຶ້ນລາຄາຂອງນ້ຳຢາລ້າງມື ແລະ ຜ້າອັດປາກ. ບັນຫາຄ່າຄອງຊີບສູງ, ຜູ້ຄ້າຂາຍຈຳນວນໜຶ່ງສວຍໂອກາດປັບລາຄາສິນຄ້າຕ່າງໆສູງກວ່າປົກກະຕິ.

ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້ານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໄດ້ປະຕິບັດຕາຂໍ້ຕົກລົງຂອງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ ວ່າດ້ວຍການກຳນົດລາຍການສິນຄ້າວບລາຄາ ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ  ແລະ ການຄ້າ.

ໃນນີ້, ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ 2 ມາດຕະການຄື: ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປ້ອງກັນໃນຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງຂອງພະແນກອຸດສາຫະກຳ ສະເພາະແມ່ນບັນດາສູນການຄ້າ, ຕະຫາດ, ບັນດາໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ໂຮງຫັດຖະກຳ ທີ່ຕັ້ງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນຕາມທີ່ທາງຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກໄດ້ແຈ້ງການໃນແຕ່ລະໄລຍະ.  ພ້ອມນີ້, ການກະກຽມສະຫນອງສະບຽງອາຫານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິນຄ້າອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກໃຫ້ຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງບາງຕອນທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ: 

Comments are closed.