17th May2020

ສປປ ລາວ ສະເໜີອົງການສາກົນ ຊວຍເຫຼືອແກ້ໄຂຜົນກະທົບດ້ານແຮງງານ ຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19

by somchan

ໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມໄກສະໄໝພິເສດ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ແຮງງານອາຊຽນກຽ່ວກັບ ການຮັບມືຈາກຜົນກະທົບ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ແຮງງານ ແລະ ການຈ້າງງານວັນທີ່ 14 ພຶດສະພາ 2020 ໂດຍຜ່ານ ວີດີໂອຄອນພີເລັນ (video conference ),ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ,ໄດ້ສະເໜີວ່າ: ໃນເງື່ອນໄຂສະພາບການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 , ຍັງບໍ່ຮູ້ຈະສິ້ນສຸດຍາມໃດ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ທີ່ມີຜູ້ອອກແຮງງານລາວ  ໄປເຮັດວຽກຢູ່ ປະເທດສະມາຊິກໃດໜື່ງ ທີ່ຍັງຢູ່ ຫຼື ກັບຄືນປະເທດແລ້ວ,ຂໍໃຫ້ມີການປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍການອຸດໜູນ ຕ່າງໆ ຕາມກົດໝາຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະເທດນັ້ນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສະເໜີອົງການແຮງງານ ສາກົນພິຈາລະນາແນະນຳ ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ດ້ານເຕັກນິກ ວິຊາການ ແລະ ແຫຼ່ງທືນເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບ ດ້ານແຮງງານ ຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນດີຂື້ນ.

ພ້ອມນີລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຍັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ:ການແພ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ນີ້, ເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບ ຕໍ່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ພາຍໃນປະເທດຫຼາຍດ້ານ  ເປັນຕົ້ນການປິດຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ,ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຊືງໄດ້ສົງຜົນກະທົບ ໂດຍກົງທາງທຸລະກິດ ໂດຍເຮັດໃຫ້ແຮງງານ ຈຳນວນຫຼາຍຕ້ອງໄດ້ພັກວຽກ, ມີຫຼາຍຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນການຜະລິດ ກໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ ໃນການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ມີຫຼາຍຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ບໍ່ສາມາດ ຈ່າຍຄ່າແຮງງານ ໃຫ້ແຮງງານໄດ້ໃນເວລາ ທີ່ບໍ່ສາມາດດຳເນີນກິດຈະການ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຂະແໜງ ການທ້ອງທຽ່ວ, ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ, ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ມີຜົນກະທົບຫຼາຍ, ສຳລັບຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ຈຳນວນໜື່ງ ຍັງສາມາດຮັກສາແຮງງານໄວ້ ໂດຍການຫຼຸດຄ່າແຮງງານ ທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບປົກກະຕິລົງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ແຮງງານລາວ ຈຳນວນໜື່ງ ແສນກ່ວາຄົນ ໄດ້ເດີນທາງກັບຈາກຕ່າງປະເທດ ຊື່ງມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄ່າແຮງງານ ແລະ ຊີວິດເປັນຢູ່.ບັນຫານີ້, ເປັນພຽງຜົນກະທົບ ໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ, ຖ້າຫາກສະພາບການ ຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຍັງແກ່ຍາວໄປຕື່ມ ຈະມີສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫ່ຍຫຼວງໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານທີ່ຈະຕ້ອງຫາວິທີການແກ້ໄຂ ຊື່ງຕາມການຄາດຄະເນ ໃນເບື້ອງຕົ້ນເຫັນວ່າ ຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນປັດຈຸບັນ ຫາກມີການແກ່ຍາວ ຈະເຮັດເຮັດອັດຕາການຫວ່າງງານພາຍໃນປະເທດເພີ່ມຂື້ນຈາກອັດຕາປົກກະຕິ 2% ຂື້ນເປັນ 25% .

Off

Comments are closed.