20th May2020

ສູນສື່ມວນຊົນເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂະສືກສາກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເຜີຍແຜ່ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

by somchan

ໃນວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2020 ນີ້ ສູນສື່ສານເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂະສືກສາ ກະຊວງສາມາລະນະສຸກ ຮ່ວມກັບອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບສະພາບການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ໃຫ້ກັບບັນດາສື່ມວນຊົນອ້ອມຂ້າງສູນກາງ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ວິສິດ ຄຳລືຊາ ຫົວໜ້າສູນຊື່ສານ ເພືອສຸຂະພາບ ແລະ ສຸກຂະສືກສາ ກະຊວງສາລະນະສຸກ ເຂົ້າຮ່ວມມີ ທ່ານ ສັງຂານ ຈຸມຄຳພັນ ຮອງອຳນວຍການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ ມີທ່ານ ດັນກັ່ນ ເບັນຈະມິນພອຣ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຊື່ສານ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ອົງການອະນາໄມໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ມີວິຊາການຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ບັນດາບັນນາທິການ ຊື່ມວນຊົນອ້ອມຂ້າງ ສູນກາງເຂົ້າຮ່ວມ.


ໂອກາດນີ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖີງສະພາບການ ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ແລະ ລັກຊະນະຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ພາຍຫຼັງທີມີການປະຕິບັດມາດຕະການຜ່ອນຜັນ ແລະ ບາງບັນຫາທີສຳຄັນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການເພີມທະວີ ປ້ອງກັນການລະບາດຂອງ ໂຄວິດ 19 ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ບັນດາຊື່ມ່ວນຊົນຕ່າງໆ ມີຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລີກເຊີ່ງ ແລະ ນຳໄປໂຄສະນາປຸກລະດົມໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມເປັນເຈົ້າການ ໃນການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸ່ມ ແລະ ແກ້ໄຂພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເປັນພັນທະໜ້າທີ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທົ່ວສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະການໃຊ້ຊີວິດປົກກະຕິ ແບບໃໝ່ມີປອດໃສ
ພ້ອມນີ້ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຍັງໄດ້ພ້ອມກັນປືກສາຫາລື ແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນຕໍ່ບັນຫາຕ່າງໆ ເພືອເຮັດໃຫ້ວຽກງານ ໂຄສະນາ ໃນການປ້ອງກັນພະຍາດດັ່ງກ່າວດຳເນີນໄປຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

Off

Comments are closed.