27th May2020

ໄຟໄໝ້ເຮືອນປະຊາຊົນເສຍຫາຍ 58 ລ້ານກ່ວາກິບ

by somchan

ໃນເວລາ 08 ໂມງ ຂອງ ວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2020 ໄດ້ເກີດເຫດອັກຄີໄພ ໄຟໄໝ້ເຮືອນຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ເມືອງເກົ່າ ເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເຊີ່ງເປັນເຮືອນ 2 ຊັ້ນ ເຄີ່ງໄມ້,ເຄີ່ງປູນ.

ຜ່ານການລົງເກັບກຳຕົວຈິງ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສາເຫດຂອງການເກີດອັກຄີໄພໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເກີດຈາກໄຟ້າລັດວົງຈອນ ເນື່ອງຈາກວ່າເຄື່ອງໃຊ້ໄຟ້າພາຍໃນເຮືອນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສາຍໄຟ ມີອາຍຸການນຳໃຊ້ຫຼາຍປີ ເຮັດໃຫ້ເກົ່າຊຸດໂຊມ, ສ່ວນຜົນເສຍຫາຍເບື້ອງຕົ້ນ ມີເຮືອນເສຍຫາຍເຄີ່ງຫຼັງ, ເງີນ 50,000 ບາດ, ແອ 1 ໜ່ວຍ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຮົມຈຳນວນໜືງ, ລວມມູນຄ່າເສຍຫາຍທັງໝົດ 58,900,000 ກິບ ແລະ ເຫດການອັກຄີໄພໃນຄັ້ງນີ້ ບໍ່ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດ.

Off

Comments are closed.