07th Aug2020

6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2020 ຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ລະດັບຊາດສຸ່ມໃສ່ວຽກງານມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານ

by somchan

ພົນໂທ ວິໄລ ຫຼ້າຄໍາຟອງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຮອງປະທານຄະນະກໍາ ມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ 06 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 06 ເດືອນທ້າຍປີ 2020 ທີ່ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2020 ທີ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ ວ່າ: ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາຄະນະກໍາມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດ ແລະ ບ້ນດາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແມ່ນໄດ້ສູມໃສປັບປຸງນິຕິກໍາ,ປັບປຸງກົນໄກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ເປັນຕົ້ນ: ໄດ້ສ້າງຄະນະກໍາມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ສໍາເລັດ 16 ແຂວງ, ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຮັດວຽກງານ ໂຄສະນາສຶກສາອົບຮົມ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບຫຼາຍສີຫຼາຍວິທີ, ສ້າງບົດເພງ, ລະຄອນສັ້ນ, ລະຄອນຍາວ, ໂຄສະນາຜ່ານວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ, ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ລົງໂຄສະນາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພະາຊາວຫນຸ່ມເຍົາວະຊົນ ໄດ້ຮັບຮູ້-ເຂົ້າໃຈຕໍ່ຜົນຮ້າຍຂອງການຄ້າມະນຸດ, ມີຄວາມຕື່ນຕົວປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ ວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ພ້ອມນັ້ນກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປະຕິບັດມາດຕະການລົງໂທດ ຕໍ່ຜູ້ ກະທໍາຜິດ

ນອກຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ສຸມໃສ່ໃນວຽກງານປົກປ້ອງຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ, ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ດ້ານສະຖານທີ່ພັກເຊົາ, ກົດຫມາຍ, ການແພດ, ການສຶກສາ, ຝຶກອົບຮົມວິຊາ ຊີບ ແລະ ສົ່ງກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວ-ສັງຄົມຢ່າງປອດໄພ.ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຮ່ວມ ມືສອງຝ່າຍ, ຫຼາຍຝ່າຍ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງບົນພື້ນຖານການພົວພັນຮ່ວມມື ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ ບໍ່ແຊກແຊງເຂົ້າພາຍໃນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເຮັດໃຫ້ກົນໄກການຮ່ວມ ມີທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດມີຄວາມຄ່ອງຕົວ ພະນັກງານແຕ່ລະຂະແຫນງການໄດ້ຮັບການ ພັດທະນາດີຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ, ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາການຄ້າມະນຸດຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາດີຂື້ນ, ເຮັດ ໃຫ້ວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດຂອງ ສປປລາວ ຖືກຈັດອັນດັບ 02 ດີຂື້ນກວ່າປີ 2019.

ທ້າຍປີ 2020 ຄະນະກໍາມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດ, ຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນ ຫຼວງ ຈະສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍແຜນງານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງແຕ່ລະຂະແຫນງການ, ເພີ່ມທະວີຄົ້ນຄົ້ວສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາ ນັບໃຊ້ວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ເພີ່ມທະວີໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນ ແລະ

ຜົນຮ້າຍຂອງການຄ້າມະນຸດ ໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ ແລະ ເຜີຍແຜ່ດ້ວຍຫຼາຍຊ່ອງທາງ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງກຸ່ມເປົ້າຫມາຍຫຼາຍຂື້ນລົງໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບຜົນຮ້າຍຂອງການຄ້າ ມະນຸດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງທຸກຊັ້ນຄົນ, ທຸກເພດ, ທຸກໄວ, ທຸກອົງການຈັດຕັ້ງຢ່າງຕັ້ງຫນ້າ, ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ດໍາເນີນຄະດີ ແລະ ຮັບປະກັນການປະຕິບັດກົດຫມາຍ,ປ້ອງກັນສະກັດກັ້ນ ແລະ ສືບຕໍ່ ໃຫ້ການປົກປ້ອງຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ, ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຄຸ້ມຄອງ, ແກ້ໄຂບັນຫາຄົນລາວແຕ່ງດອງກັບຄົນຕ່າງປະເທດແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ການຈ້າງໃຫ້ຖືພາ, ຄຸ້ມຄອງບັນດາບໍລິສັດຈັດຫາງານ ໃນການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານໄປຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການຄ້າມະນຸດ, ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄ້ວາ ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບັນດາໂຄງການລວມທັງການຮັບເອົາໂຄງການໃຫມ່ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ, ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ, ເຮັດວຽກງານປະສານສົມທົບກັນ ໃຫ້ແຫນ້ນແຟ້ນ ລະຫວ່າງຄະນະກໍາມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍ ສະເພາະປະຕິບັດລະບອບສ່ອງແສງ, ລາຍງານກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ້ານການຄ້າ ມະນຸດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແຫນງການຂອງຕົນໃຫ້ເປັນປົກະຕິ ເພື່ອເຮັດວຽກງານດັ່ງກ່າວມີປະສິດທິ ຜົນສູງ ແລະ ພັດທະນາຂື້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ

 

Off

Comments are closed.