24th Sep2020

ທຳລາຍໝູ ທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດ ອະຫິວາໝູອາຟຣິກກາ ຢູ່ 2 ບ້ານ

by somchan

ອີງຕາມການໃຫ້ຂໍ້ມູນຈາກແຫລ່ງຂ່າວແຂວງໄຊຍະບູລີໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21-23 ກັນຍາ 2020 ນີ້, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ສົມທົບກັບຫ້ອງການ ກະສິ ກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງຊຽງຮ່ອນ ລົງໄດ້ທຳລາຍໝູ ທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດ ອະຫິວາໝູອາຟຣິກກາ ຢູ່ 2 ບ້ານຄື: ບ້ານແກ່ນ ແລະ ບ້ານສາມັກຄີໄຊ ເມືອງຊຽງຮ່ອນ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກວດເລືອດ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນຂອງໝູ ຈາກສູນວິໄຈພະຍາດສັດ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ວ່າພົບເຫັນເຊື້ອພະຍາດອະຫິວາໝູອາຟຣິກກາ ໃນຄັ້ງວັນທີ 16 ກັນຍາ 2020 ຜ່ານມາ.

ປັດຈຸບັນ ການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວໄດ້ແຜ່ລາມໄວທີ່ສຸດ ແລະ ແຜ່ລາມແລ້ວ 13 ບ້ານພາຍໃນເມືອງຊຽງຮ່ອນຄື: ບ້ານແກ່ນ, ສາມັກຄີໄຊ, ດອນເຟືອງ, ບ້ານຂິ່ງ, ລາວສະໂນ, ນໍ້າກອກ, ນາອອນ, ຫົວນາ, ບ້ານດົງ, ຫ້ວຍຮາກ, ບ້ານຊ້າງ, ບ້ານຄໍ້າ ແລະ ບ້ານນ້ຳຄ່ອມ ມີໝູຕາຍທັງໝົດ 195 ໂຕ. ເຊິ່ງວິຊາການສັດຕະແພດ ແລະ ການນຳຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ລົງລະດົມແນວຄິດຜູ້ທີ່ລ້ຽງໝູ ໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບວິຊາການ ແລະ ອອກນິຕິກຳຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນການສະກັດກັ້ນການແຜ່ລາມບໍ່ໃຫ້ອອກເປັນວົງກວ້າງ, ພ້ອມທັງທໍາລາຍໝູທີ່ຕິດເຊື້ອຢູ່ບ້ານແກ່ນ 216 ໂຕ ນ້ຳໜັກ 5.393 ກິໂລກຣາມ ແລະ ບ້ານສາມັກຄີໄຊ 31 ໂຕ ນໍ້າໜັກ 804 ກິໂລກຣາມ ລວມມູນຄ່າເສຍຫາຍ 200 ລ້ານກວ່າກີບ.

ໄລຍະຜ່ານມາ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັ້ນເມືອງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້ເອົາໃຈໃສເຝົ້າລະວັງ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດສັດ ເນື່ອງຈາກສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ມີການປ່ຽນແປງກະທັນຫັນ, ສັດລ້ຽງຂາດແຄນອາຫານ, ເຈົ້າຂອງສັດຈໍານວນໜຶ່ງ ຍັງຖືເບົາຕໍ່ການຮັກສາສຸຂະພາບສັດຂອງຕົນເອງ, ຜູ້ປະກອບການບາງພາກສ່ວນ ບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ປະຕິບັດຕາມການຄຸ້ມຄອງ, ການເຄື່ອນຍ້າຍສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດທີ່ວາງອອກ, ຍັງມີການຊື້ສັດມາຈາກບ່ອນທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ ຈຶ່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ມີ ການລະບາດ ຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ.

Off

Comments are closed.