23rd Oct2020

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ເຜີຍແຜ່ວຽກງານຕ້ານ, ສະກັດກັ້ນ ການຟອກ ແລະ ສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ

by somchan

ໃນວັນທີ 22 ຕຸລາ 2020 ນີ້ ທີ່ສະໂມສອນຫ້ອງວ່າການ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ບັນດານິຕິກໍາທີ່ຕິດພັນ, ເຂົ້າຮ່ວມມີ ທ່ານ ເພັງນິລັນ ຄໍາພັນເພັງ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ມີ ທ່ານ ຄໍາພັນ ບຸນພາຄົມ ຮອງປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ມີຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການ,  ພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ສານປະຊາຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ບັນດານິຕິກໍາທີ່ຕິດພັນໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນອົງການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ, ຮັບຟັງດໍາລັດວ່າດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ຄໍາແນະນໍາວ່າດ້ວຍ ການນໍາໃຊ້ມາດຕະການຊົ່ວຄາວຕໍ່ຊັບສິນທີ່ພົວພັນກັບການຟອກເງິນ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ຄໍາສັ່ງແນະນໍາວ່າດ້ວຍ ການດໍາເນີນຄະດີຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່-ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາປ່າໄມ້, ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ສານປະຊາຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ການສືບສວນ-ສອບສວນ, ການສັ່ງຟ້ອງ ແລະ ການຕັດສິນຄະດີ, ເພື່ອໃຫ້ພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວນໍາເອົາເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ, ຈາກນັ້ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກໍ່ໄດ້ປືກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ຢ່າງກົງໄປກົງມາໂດຍແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

 

 

Off

Comments are closed.