23rd Oct2020

ທໍາລາຍເຄື່ອງໃນສັດນໍາເຂົ້າບໍ່ຖືກ 480 ກິໂລກຼາມ

by somchan

ໃນວັນທີ 23 ຕຸລາ 2020 ນີ້ ພະແນກອຸດສາຫະກໍາການຄ້າ (ພອຄ) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດພິທີທຳລາຍສິນຄ້ານຳເຂົ້້າບໍ່ຖືກຕ້ອງປະເພດເຄື່ອງໃນສັດ ຈຳນວນ 480 ກິໂລກຣາມ ເຊິ່ງສິນຄ້າຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ ສາມາດກວດພົບສິນຄ້ານໍາເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການປະເພດເຄື່ອງໃນສັດ (ງົວ ແລະ ຄວາຍ) ຢູ່ເສັ້ນທາງ 13 ໃຕ້ ບ້ານດົງສ້າງຫີນ ເມືອງໄຊທານີ.

ທ່ານ ນັນຕາ ສານຸວົງ ຮອງຫົວໜ້າ ພອຄ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກ່າວວ່າ: ສິນຄ້າປະເພດເຄື່ອງໃນສັດ (ງົວ-ຄວາຍ) ທີ່ຢືດໄດ້ໃນຄັ້ງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2020 ມີຈໍານວນ 480 ກິໂລກຼາມ ລວມມູນຄ່າ 14.ລ້ານກວ່າກີບ ແມ່ນເປັນຂອງຄົນຫວຽດນາມ ອາຊີບຄ້າຂາຍ ແລະ ຜ່ານການສອບຖາມຜູ້ກ່ຽວໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຄື່ອງໃນສັດຈໍານວນດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ນໍາເຂົ້າມາຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານໂດຍບໍ່ໄດ້ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງທີ່ມາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃບແຈ້ງເສຍພາສີ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂາອານາໄມ ນອກນັ້ນ, ເຄື່ອງໃນຍັງກວດພົບສານເຄມີເຈືອປົນຢູ່ ເຊິ່ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດເມື່ອບໍລິໂພກເຂົ້າໄປສູ່ຮ່າງກາຍ.

ທັງນີ້, ກໍເພື່ອແນໃສ່ສະກັດກັ້ນການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ ແລະ ຍັງເປັນການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ບໍລິໂພກໃຫ້ໄດ້ບໍລິໂພກສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ພິເສດແມ່ນເປັນການປົກປ້ອງການຜະລິດພາຍໃນຕື່ມອີກ. ພ້ອມທັງ,​ ຮຽກຮ້ອງມາຍັງອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ບ້ານ, ເມືອງ, ຊາວຄ້າ-ຂາຍ ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ຮ່ວມມືຊ່ວຍເປັນຫູ-ເປັນຕາ ຖ້າຫາກພົບເຫັນການນໍາເຂົ້າ, ຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ ແມ່ນໃຫ້ແຈ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາທຸກຂັ້ນ ຫຼື ສາຍດ່ວນປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຜູ້ຊົມໃຊ້ 1510 ເພື່ອຈໍາກັດບໍ່ໃຫ້ສິນຄ້າດັ່ງກ່າວແຜ່ລາມ ຫຼື ມີຈໍາໜ່າຍຢ່າງເດັດຂາດ.

Off

Comments are closed.