12th Nov2020

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ການຮ່ວມ ມືລະຫ່ວາງປະເທດທາງອາຍາ

by somchan

ໃນວາລະດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນເທື່ອທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VII ໃນວັນ ທີ 12 ພະຈິກນີ້. ເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມພັນ ແພງຄໍາມີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ໃນກອງປະຊຸມບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ການຮ່ວມ ມືລະຫ່ວາງປະເທດທາງອາຍາ, ເຊິ່ງສະເຫນີໂດຍ ພົທ ວິໄລ ຫຼ້າຄໍາຟອງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫົງບ.

ທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມຈໍາເປັນ, ເຫດຜົນ, ສະພາບການຄົ້ນຄ້ວາສ້າງຮ່າງກົດຫມາຍ, ໂຄງປະກອບ ແລະ ເນື້ອໃນ, ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສ້າງຮ່າງກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍການ ຮ່ວມມືລະຫ່ວາງປະເທດທາງອາຍາ ເຊິ່ງເປັນກົດຫມາຍສ້າງໃຫມ່ ປະກອບມີ 9 ພາກ, 6 ຫມວດ ແລະ 54 ມາດຕາ, ການສ້າງຮ່າງກົດຫມາຍດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສຸດທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນຫຼາຍ ໃນສະພາບການປັດຈຸບັນ ຊຶງກົດຫມາຍສະບັບນີ້ໄດ້ກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຮ່ວມມື ລະຫວ່າງປະເທດທາງອາຍາ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ , ກວດກາ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂຂອດຊ່ອງຫວ່າງ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ໃນການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດຫນ້າທີ່ວຽກງານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຫມາຍ. ທັງນີ້ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງພື້ນຖານ ທີ່ມີຜົນສັກສິດທາງດ້ານກົດຫມາຍ ໃຫ້ແກ່ອົງການຮັບຜິດຊອບ ແລະ ບັນດາສໍານັກງານອົງການຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນເຈົ້າຫນ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດຫນ້າທີ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີຫຼັກການ, ກົນໄກ, ຂັ້ນຕອນ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງໃນແຕ່ລະໄລຍະ ທັງຮັບປະກັນຄວາມເປັນເອກະພາບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແນໃສ່ ເຮັດໃຫ້ການຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ທາງດ້ານການເມືອງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບຄວາມຫມັ້ນຄົງ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຕ່ລະເຂດເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄໍາຄິດຄໍາ ເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດຫມາຍດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ ແລະ ຮັດກຸມຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ, ໃນນັ້ນ ມີທ່ານ ສົມໄຊ ສີຫາຈັກ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຈາກເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15 ແຂວງຈໍາປາສັກ

ແລະ ທ່ານ ນາງ ອໍາໄພວອນ ລ້ອມບຸນແພງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຈາກເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8 ແຂວງ ຫົວພັນ.

ຕາມວາລະກອງປະຊຸມ ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ສືບຕໍ່ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາ ເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືລະຫ່ວາງປະເທດທາງອາຍາ ເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດຫມາຍດັ່ງກ່າວ.

 

Off

Comments are closed.