14th Dec2020

ກົມຄຸ້ມຄອງສໍາມະໂນຄົວ ແລະ ກໍ່ສ້າງຮາກຖານ ສຸມໃສ່ ເຮັດວຽກງານວິຊາສະເພາະຢ່າງຫ້າວຫັນ

by somchan

ພັດ ຫນູໃບ ອິນທິສານ ຄະນະພັກກະຊວງ,ຫົວຫນ້າກົມຄຸ້ມຄອງສໍາມະໂນຄົວ ແລະ ກໍ່ສ້າງຮາກຖານ ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃນວັນທີ11ທັນວາ2020ນີ້ວ່າໂດຍ: ປະຕິບັດຕາມ 4 ແຜນງານໃຫຍ່ 41 ໂຄງການທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບວາງອອກ,ກໍ່ຄືການ ປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ, ຫນ້າທີ່ຂອງກົມຄຸ້ມຄອງສໍາມະໂນຄົວ ແລະ ກໍ່ສ້າງຮາກຖານ ພ້ອມທັງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເນື້ອໃນມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ II ຂອງອົງຄະນະພັກກົມຄຸ້ມຄອງ ສໍາມະ ໂນຄົວ ແລະ ກໍ່ສ້າງຮາກຖານ ກໍ່ຄືມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງອົງຄະນະພັກກະຊວງ ປກສ ທີ V , 01 ປີຜ່ານມາກົມຄຸ້ມຄອງສໍາມະໂນຄົວ ແລະ ກໍ່ສ້າງຮາກຖານ ໄດ້ສຸມໃສ່ ເຮັດວຽກງານວິຊາສະເພາະຢ່າງຫ້າວຫັນ ສຸມໃສ່ເຮັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງສໍາມະໂນຄົວ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ຮາກຖານການເມືອງ ຢູ່ບັນດາຈຸດສຸມ ຕາມການຈັດຕັ້ງມອບຫມາຍມີຜົນສໍາເລັດເປັນກ້າວໆ, ໃນນີ້ໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງດ້ວຍລະບົບທັນສະໄຫມ ຕິດພັນກັບ ວຽກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ, ໃນນີ້ແມ່ນໄດ້ຕິດຕາມ ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນເຂົ້າຮ່າງແບບຟອມສໍາມະໂນຄົວດ້ວຍລະບົບທັນສະໄຫມ ໄດ້ 08 ແຂວງຄື: ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ, ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງນ້ໍາທາ, ໄຊຍະບູລີ, ວຽງຈັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ຈໍາປາສັກ ແລະ ສາລະວັນ ລວມມີ 16,133 ຄອບຄົວ ຈໍານວນພົນ 81,510 ຄົນ, ຍິງ 39,534 ຄົນ, ນອກນັ້ນ ຍັງໄດ້ ຕິດຕາມການພິມຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນລະບົບPIM ໃນທົ່ວປະເທດ ໄດ້ 55,597 ຄອບຄົວ, ມີ 292,709 ຄົນ, ຍິງ 153,416 ຄົນ, ພີມປື້ມສໍາມະໂນຄົວລາວແບບໃຫມ່ ຢູ່ 09 ຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ ໄດ້ 6,419 ຄອບຄົວ ຈໍານວນພົນ 32,206 ຄົນ, ຍິງ 15,486 ຄົນ; ສະເພາະແຂວງໄຊ ສົມບູນ ພິມປື້ມສໍາມະໂນຄົວລາວແບບໃຫມ່ ໄດ້ 363 ຄອບຄົວ ຈໍານວນພົນ 1,491 ຄົນ, ຍິງ 793 ຄົນ, ໃນນີ້ ໄດ້ລົງແກ້ໄຂສໍາມະໂນຄົວຕົກຄ້າງທີ່ຍົກຍ້າຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງໄດ້ 17,130 ຄອບຄົວ ມີຈໍານວນພົນ 43,149 ຄົນ, ຍິງ 29,207, ຄົນອາຍຸ15ປີຂື້ນໄປມີ 38,898 ຄົນ, ຍີງ 25,234 ຄົນ ແລະ ອວກິດປະຈໍາຕົວໄດ້ 83,405 ຄົນ, ຍິງ 45,268 ຄົນ, ໄດ້ອອກບັດ ປະຈໍາຕົວໃຫ້ປະຊາຊົນທັງຫມົດ 16 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ 83,894 ບັດ, ຍິງ 43,677 ບັດ, ສະເພາະເເຂວງໄຊສົມບູນ ໄດ້ 1,302 ບັດ, ຍິງ 655 ບັດ.ເຊິ່ງບາງເນື້ອໃນຜົນງານທີ່ ເຮັດໄດ້ແລະວຽກງານຈຸດສຸມໃນຕໍ່ຫນ້າທີ່ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃຈທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ

Off

Comments are closed.