07th Jan2021

ໄລຍະສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າຕ້ອນຮັບປີໃຫມ່ ຄສ 2021 ມີອຸປະຕິບັດເກີດຂຶ້ນທັງໝົດ 217 ລາຍ

by somchan

ພັອ ຄຳເຫຼັກ ໄຊຍະສິດ ຮອງຫົວໜ້າກົມຕຳຫຼວດຈະລາຈອນ ກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ຖະແຫຼ່ງຂ່າວກ່ຽວກັບການເກີດອຸປະຕິເຫດ ໄລຍະສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າຕ້ອນຮັບປີໃຫມ່ ຄສ 2021 ເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 29 ທັນວາ 2020 ຫາ ວັນທີ 2 ມັງກອນ 2021. ກົມຕຳຫຼວດຈະລາຈອນ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງກຳລັງປະຈຳການຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະສະຫຼອງສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າຕ້ອນຮັບປີໃຫມ່ ເຊິ່ງໃນໄລຍະດັ່ງກ່າວ ມີອຸປະຕິບັດເກີດຂຶ້ນທັງໝົດ 217 ລາຍ, ພາຫະນະເປ່ເພ 376 ຄັນ, ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ 342 ຄົນ, ຄົນເສຍຊີວິດ 36 ຄົນ, ທຽບໃສ່ປີ ຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 26 ລາຍ. ແຂວງທີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເກີດຂຶ້ນ 41 ລາຍ, ແຂວງຈຳປາສັກ 19 ລາຍ ແລະ ຫຼວງພະບາງ 17. ສາເຫດການເກີດອຸປະຕິເຫດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນດື່ມສິ່ງມືນເມົາແລ້ວຂັບຂີ່.


Off

Comments are closed.