19th Feb2021

ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການແຂ່ງຂັນປະກວດວີດີໂອສັ້ນ, ໂຄສະນາສັ້ນ ແລະ ຂຽນບົດຄວາມສັ້ນ

by somchan

ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ຮ່ວມກັບກະຊວງຖະແຫຼ່ງຂ່າວວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບການແຂ່ງຂັນປະກວດວີດີໂອສັ້ນ, ໂຄສະນາສັ້ນ ແລະ ຂຽນບົດຄວາມໃນຫົວຂໍ້ ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານທາງເພດ ແລະ ຕໍ່ແມ່ຍິງຕິດພັນກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ໃນວັນທີ 19 ກຸມພານີ້, ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ ຮອງປະທານຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ, ມີ ຮສ ປອ ອຸດົມ ພອນຄຳເພັງ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ມີຄະນະພະແນກ, ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ ຮອງປະທານຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເຊີນຊວນນັກສຶກສາໃນທົ່ວສັງຄົມເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນປະກວດວີດີໂອສັ້ນ, ໂຄສະນາສັ້ນ ແລະ ຂຽນບົດຄວາມສັ້ນ ທີ່ມີເນື້ອໃນສ່ອງແສງກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວີດ 19 ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ຮ່າງກາຍຈິດໃຈ, ທາງເພດ, ທາງຊັບສິນ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເກີດຂື້ນໃນຄອບຄົວທີ່ກະທົບຕໍ່ກຽດສັກສີກໍຄືບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ. ທັງນີ້ເພື່ອເປັນການປຸກລະດົມນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ມີພອນສະຫວັນປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ເພື່ອເປັນການແນະນຳມາດຖານເງື່ອນໄຂ ແກ່ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າປະກວດວີດີໂອສັ້ນ, ໂຄສະນາສັ້ນ ແລະ ຂຽບບົດຄວາມສັ້ນ ສຳລັບເນື້ອໃນຫົວຂໍ້ປະກວດແມ່ນ ລົບລ້າງທັດສະນະຄະຕິທີ່ເປັນການຈຳແນກ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານທາງເພດ ແລະ ຕໍ່ແມ່ຍິງຕິດພັນກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ການສ້າງຄ່ານິຍົມຂອງສັງຄົມໃນການສະໜັບສະໜູນຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ ຕິດພັນກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19, ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເພດຊາຍ ແລະ ເດັກຊາຍໃນການຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ບົນພື້ນຖານທາງເພດຕິດພັນກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ແລະ ບົດຮຽນອັນດີໃນການປ້ອງກັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານທາງເພດ ແລະ ຕໍ່ແມ່ຍິງໃນຊຸມຊົນ.

Off

Comments are closed.