24th Feb2021

ເຜີຍແຜ່ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຕໍາແຫນ່ງວິຊາການຄູ ໃຫ້ກະຊວງ ປກສ

by somchan

ໃນວັນທີ 24 ກຸມພາ 2021 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍຕໍາແຫນ່ງວິຊາການຄູ ຢູ່ສະຖານການສຶກສາຊັ້ນສູງ ໃຫ້ແກ່ຄູໃນກໍາລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຢູ່ ທີ່ວິທະຍາຄານຕໍາຫຼວດປະຊາຊົນ ເຜີຍແຜ່ໂດຍ ທ່ານ ປອ ຄໍາແກ້ວ ຫານຊະນະ ຮອງຫົວຫນ້າກົມການ ສຶກສາຊັ້ນສູງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍມີ ພົຕ ວັນທອງ ກອງມະນີ ຫົວຫນ້າກົມໃຫຍ່ ການເມືອງ ປກສ, ມີ 2 ວິທະຍາຄານ, ໂຮງຮຽນທິດສະດີການເມືອງ ປກສ, ໂຮງຮຽນ ປກສ ຊັ້ນສູງ 4 ແຫ່ງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ປອ ຄໍາແກ້ວ ຫານຊະນະ ກ່າວວ່າ: ດໍາລັດສະບັບນີ້ມີ 6 ຫມວດ 23 ມາດຕາ, ໃນນີ້ບາງຫມວດ ແລະ ມາດຕາ ໄດ້ກໍານົດວ່າ: ຕໍາແຫນ່ງວິຊາການຄູຢູ່ສະຖານການສຶກສາຊັ້ນສູງແມ່ນຕໍາແຫນ່ງ ວິທະຍາສາດຂອງຄູປະຈໍາ ແລະ ຄຸບໍ່ປະຈໍາທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ສິດສອນ, ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ຜູ້ຮຽນ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຢູ່ສະຖານການສຶກສາຊັ້ນສູງລວມທັງຕໍາແຫນ່ງວິຊາການຄູທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ເພື່ອເປັນກຽດຍົກຍ້ອງຖານະ, ຂັ້ນຂອງຕໍາແຫນ່ງວິຊາການຄູມີ 4 ຂັ້ນຄື:

 

ສາດສະດາຈານ, ຮອງສາດສະດາຈານ, ອາຈານ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ, ການຮັບຮອງ ແລະ ການແຕ່ງຕັ້ງການກໍານົດຈໍານວນຕໍາແຫນ່ງວິຊາການຄູ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເປັນຜູ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກໍານົດຕໍາແຫນ່ງວິຊາການຄູຢູ່ສະຖານການສຶກສາຊັ້ນສູງ ໂດຍມີການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ປະກາດໃຫ້ສະຖານການສຶກສາຊັ້ນສູງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຄັດເລືອກ ແລະ ຮັບຮອງຄຸປະຈໍາທີມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນດໍາລັດສະບັບນີ້ແລ້ວນໍາສະເຫນີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕັ້ງ.

 

ດໍາລັດສະບັບນີ້, ໄດ້ກໍານົດຫຼັກການ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບຕໍາແຫນ່ງວິຊາການຄູຢູ່ສະຖານການສຶກສາຊັ້ນສູງ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ສະຖານການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ມີຄວາມໂປງໃສ, ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ແນ່ໃສ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ຄູຢູ່ສະຖານການສຶກສາຊັ້ນສູງມີການພັດທະນາປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ, ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

Off

Comments are closed.