24th Mar2021

ການດຳເນີນກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ສືບຕໍ່ປະກອບຄຳເຫັນ ໃສ່ບົດລາຍງານ ຂອງລັດຖະບານ

by somchan

ການດຳເນີນກອງປະຊຸມ ປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 9 ໃນວັນທີ 23 ມີນາ ຢູ່ທີ່ຫໍປະຊຸມສະພາແຫ່ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ປະທານ ສະພາແຫ່ງຊາດ ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

ແຕ່ລະເຂດເລືອກຕັ້ງໄດ້ສືບຕໍ່ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນ ໃສ່ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 9 ໄລຍະປີ 2016-2020 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ໄລຍະປີ 2021-2025 ທີ່ສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ມີລັກສະນະສ້າງສັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ມີເນື້ອໃນ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຮັດກຸ່ມກ່ວາເກົ່າ.

ທ່ານ ສີເຮັງ ຫອມສົມບັດ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14 ແຂວງ ສາລະວັນ  ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນສະເໜີ ໃຫ້ລັດຖະບານ ປັບປຸງ ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຂດເສດຖະກິດຄືນໃໝ່ ພ້ອມດຽວກັນນີ້  ຕ້ອງປະຕິບັດຮູບການສືກສາຂອງລາວໃຫ້ດີຂື້ນ ໂດຍສຸມໃສ່ການປັບປຸງ ຄຸນນະພາບການສິດສອນຂອງຄູ ໃຫ້ດີຂື້ນກ່ວາເກົ່າ.

ທ່ານ ນາງ ພອນມະນີ ຂຽນໄຊຍະວົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17 ແຂວງ ອັດຕະປື ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານກວດກາເບີງຄືນ ບາງເນື້ອໃນ ກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ່ IX ເຫັນວ່າບາງດ້ານຍັງມີເນືອໃນບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນເທົ່າທີຄວນ ໂດຍສະເພາະການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ.

ພາຍຫຼັງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແຕ່ລະເຂດເລືອກຕັ້ງ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານ ລັດຖະບານສຳເລັດ ແລະ ໄດ້ສືບຕໍ່ຮັບຟັງການອະທິບາຍຊີ້ແຈງ ຈາກຄະນະລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ສະມາຊິກສະພາມີຄວາມສົນໃຈ ໂດຍເລີມຈາກ ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອູບົນປະເສີດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງີນ ຂື້ນເຊີ່ງແຈ້ງກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນງົບປະມານໃນ 5 ປີ ຕໍ່ໜ້າທີມີມູນຄ່າສຽງກ່ວາ ແຜນງົບປະມານ 5 ປີ ຜ່ານມາ ແມ່ນເກີດຂື້ນຍ້ອນຫຼາຍສາເຫດ ໂດຍອິງໃສ່ສະພາບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງປະເທດໃນປະຈຸບັນ.

ຈາກນັ້ນ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ ໄດ້ອະທິບາຍຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການກຳນົດຕົວເລກ ການເຕີມໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນອີກ 5 ປີ ຕໍ່ໜ້າກໍ່ ຕ້ອງວາງຂາດໝາຍຕົວເລກທີ່ແນ່ນອນ ພ້ອມທັງສ້າງສິງອຳນວຍ ຄວາມສະດວກ ດ້ານຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ນັກລົງທືນຂອງລັດ ພາດເອກກະຊົນ ທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ແລະ ອື່ນໆ.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຊີ້ແຈງສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 ບາງອັນບໍບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ເຊີ່ງ ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍຊີ້ແຈງວ່າ:

ພາຍຫຼັງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຕ່ລະເຂດ ເລືອກຕັ້ງໄດ້ຮັບຟັງການຊີ້ແຈງ ອະທິບາຍຫຼາຍບັນຫາ ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມສົນໃຈ ຈາກທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງີນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ ແລະ ຄຳອະທິບາຍຊີ້ແຈງ ຈາກ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແລ້ວ ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ມີຄຳເຫັນສະຫຼູບສັງລວມ ການປະກອບຄຳຄິດເຫັນ ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ວຽກງານຂອງລັດຖະບານ.

Off

Comments are closed.