22nd Apr2021

ຄຳສັ່ງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

by somchan

ຄຳສັ່ງ: ວ່າດ້ວຍການຜັນຂະຫຍາຍຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 1/ນຍ, ລົງວັນທີ 21 ເມສາ 2021 ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີມາດຕະການສະກັດກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານ ເພື່ອຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ພາຍໃນຂະແຫນງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.

ເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ຄວບຄຸມ ແລະ ກຽມພ້ອມຮອບດ້ານ ເພື່ອຕ້ານພະຍາດ ຄັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ (ໂຄວິດ-19) ໃນສໍານັກງານ, ສະຖາບັນ, ສໍານັກພິມ, ສູນ ແລະ ສະຖານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອອກຄໍາສົ່ງຄື:

 

Off

Comments are closed.