07th May2021

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເອົາໃຈໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະການປ້ອງກັນຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂ ການລະບາດໂຄວິດ-19.

by somchan

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄຳສັ່ງ ແລະ ຄຳແນະນຳຕ່າງ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນຮອບໃໝ່.

ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ລົງວັນທີ 5 ພຶດສະພາ 2021 ລະບຸວ່າ: ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໄດ້ອອກເປັນນິຕິກໍາລະອຽດ ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໄດ້ປະກາດພັກຮຽນຊົ່ວຄາວ, ພ້ອມທັງໃຫ້ບັນດາຫ້ອງການ, ກົມ, ມະຫາວິທະຍາໄລ, ສະຖາບັນ, ສູນ, ສະຖານການສຶກສາ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຄໍາສັ່ງ ແລະ ນິຕິກໍາ ເປັນອັນສະເພາະຂອງຕົນ. ທົ່ວຂະແໜງການໄດ້ປຸກລະດົມຜູ້ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ຄູອາຈານ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ໄປສັກວັກແຊັງປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19, ຈັດຕັ້ງການເວນຍາມ, ກວດວັດແທກອຸນຫະພູມພະນັກງານທີ່ມາຈໍາການຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜົນຮ້າຍ ຄວາມເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ດ້ວຍຫລາຍຮູບແບບ ແລະ ວິທີການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ເຫັນໄດ້ໄພອັນຕະລາຍຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ພ້ອມທັງຮູ້ຈັກວິທີສະກັດກັ້ນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂ ພະຍາດນີ້ດ້ວຍຕົນເອງ ຕາມມາດຕະການ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆທີ່ຄະນະສະເພາະກິດວາງອອກ. ແນະນຳໃຫ້ໂຮງຮຽນແຫ່ງຕ່າງໆ ເປັນເຈົ້າການໃນການຕິດຕາມສະພາບຂອງພະນັກງານ, ຄູອາຈານ, ນັກຮຽນ ພ້ອມທັງໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມສະພາບການຕ່າງໆ ຂອງລູກຫລານເພື່ອລາຍງານສະພາບການຕ່າງໆຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ຕິດຕາມການຮຽນການສອນໃນໄລຍະການພັກຮຽນຊົ່ວຄາວ, ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ປະສານງານປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ນອກນີ້ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນຕ່າງໆ ໄດ້ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍການຊ່ວຍເຫລືອອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ຈໍາເປັນຈາກສັງຄົມ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອນັກສຶກສາທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ຫໍພັກທີ່ບໍ່ສາມາດອອກເດີນ ທາງໄປຕ່າງແຂວງ ຫລື ກັບຫາຄອບຄົວໄດ້. ໄດ້ຈັດພິມປຶ້ມ ແລະ ແຈກຢາຍທົ່ວປະເທດ ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນຈໍານວນຫລາຍໄດ້ມີປື້ມກັບໄປຮຽນຢູ່ເຮືອນໃນໄລຍະພັກຮຽນຊົ່ວຄາວ, ຖານການຮຽນຮູ້ ຄັງປັນຍາລາວ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນກຸ່ມທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ ໃຊ້ເປັນແຫລ່ງຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ, ໂທລະພາບ ແລະ ວິທະຍຸສຶກສາ-ກິລາ ໄດ້ອອກອາກາດປົກກະຕິ. ຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນໄດ້ຊີ້ນຳວິຊາການໃຫ້ສຸມໃສ່ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ຜ່ານລະບົບຮູບແບບທາງໄກຕາມຄວາມສາມາດຕົວຈິງ.ທົ່ວຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກັນໄປສັກວັກແຊັງປ້ອງກັນໂຄວິດ-19, ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ມີການປະກອບ ສ່ວນອາຈານສອນ ແລະ ນັກຮຽນ ຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອຊ່ວຍປຸງແຕ່ງອາຫານໃຫ້ຄະນະສະເພາະກິດ, ແພດໝໍ ແລະ ກໍາລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

 

Off

Comments are closed.