19th May2021

ກົມການຄ້າພາຍໃນ ຄຸມເຂັ້ມລົງກວດກາສິນຄ້າ ຕາມຕະຫລາດທົ່ວປະເທດ

by somchan

ກົມການຄ້າພາຍໃນ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ ຄຸມເຂັ້ມລົງກວດກາລາຄາສິນຄ້າຕາມຕະຫລາດ, ມິນິມາກ, ບັນດາຮ້ານຂາຍ ເຄື່ອງອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ 2 ຄັ້ງຕໍ່ມື້ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການກັກຕຸນ ສິນຄ້າ, ຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າຕາມໃຈ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບສິນຄ້າ ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະ ຍາດໂຄວິດ-19 ຜ່ານການລົງກວດກາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຫັນວ່າສ່ວນໃຫຍ່ສາມາດຮັກສາລາຄາ ໄດ້ປົກກະຕິ, ແຕ່ຖ້າກວດພົບຜູ້ລະເມີດຈະຖືກຕັກເຕືອນ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝຕາມລະບຽນການທີ່ວາງໄວ້.

ທ່ານ ວາລະໄຊ ເລັ່ງສະຫວັດ ຫົວໜ້າກົມການຄ້າພາຍໃນ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ລາຍການໃຫ້ຮູ້ ໃນວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2021 ນີ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນ ກົມການຄ້າພາຍໃນ ກະຊວງອຸດ ສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບພາກທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການ ໂດຍສະເພາະ ຜູ້ນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ປະເພດເຄື່ອງອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກ ເພື່ອຢືນຢັນມີສິນຄ້າທີ່ພຽງພໍ່ ແລະ ມີສິນຄ້າແຮ່ໄວ້ ບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 2 ເດືອນ. ນອກນີ້, ຍັງກຳນົດຈຸດຂາຍເພີ່ມສິນຄ້າລາຄາຊີ້ນຳ, ສິນຄ້າ ທີ່ ຈຳໜ່າຍລາຄາທົ່ວ ໄປ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ສາມາດຈັບຈ່າຍສະດວກຂຶ້ນ, ມີ ລາຄາ ທີ່ ເໝາະສົມ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ. ນອກຈາກນີ້, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຍັງໄດ້ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຄື່ອນຍ້າຍຂົນສົ່ງສິນຄ້າ, ທັງນີ້ເພື່ອຫລີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ເກີດມີການຂາດສິນຄ້າ.


ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ບັນດາຮ້ານຄ້າ ທີ່ຍັງດໍາເນີນກິດຈະການຢູ່ ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດມາດ ຕະການປ້ອງກັນ ການແຜ່ລະບາດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ໂດຍສະເພາະ ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ, ຕ້ອງມີເຈວລ້າງມື ແລະ ທຳຄວາມສະອາດຂ້າເຊື້ອພາຍໃນຮ້ານເປັນປະຈຳ. ຂະນະດຽວກັນ, ກໍໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ ພໍ່-ແມ່ປະ ຊາຊົນທີ່ຈະເດີນທາງໄປຈັບຈ່າຍຊື້ສິນຄ້າ ຕ້ອງໃສ່ຜ້າປິດປາກ-ດັງ ຕະຫລອດເວລາ ແລະ ໃຊ້ນໍ້າຢາຂ້າ ເຊື້ອປົກກະຕິ.

Off

Comments are closed.