03rd Jun2021

ວັກແຊັງ ຟາຍເຊີ ກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຊຸດໃໝ່ 100.620 ໂດສ ມາຮອດ ສປປ ລາວ ແລ້ວ

by somchan

ໃນວັນທີ 2 ມິຖຸນາ ປີ 2021 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບວັກແຊັງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຊຸດໃໝ່ ຄື: ວັກແຊັງ ຟາຍເຊີ (Pfizer BioNTech) ຈຳນວນ 100.620 ໂດສ ຈາກໂຄງການການຮ່ວມມື ເພື່ອວັກແຊັງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVAX Facility), ເຊິ່ງເປັນການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ອົງການພັນທະມິດຮ່ວມມືດ້ານນະວັດຕະກໍາ ເພື່ອຮັບມືກັບພະຍາດລະບາດ, ອົງການກາວີ, ອົງການອຸຍນິເຊັບ ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ.

ອີງຕາມແຜນປະຕິບັດການ ສັກວັກແຊັງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ແຫ່ງຊາດ ທີ່ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນ, ວັກແຊັງຊຸດນີ້ເເມ່ນຈະໄດ້ນຳໃຊ້ ເພື່ອທຳການສັກຢາກັນພະຍາດ ໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນຈຳນວນ 50.300 ຄົນ ທີ່ມີອາຍຸ 60 ປີຂຶ້ນໄປ ແລະ ເປັນພະຍາດຊໍ້າເຮື້ອ. ການສັກວັກແຊັງດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເເລະ ຈະໄດ້ຖືກຜັນຂະຫຍາຍໄປສູ່ເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ທ່ານ ດຣ. ສະໜອງ ທອງຊະນະ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກ່າວວ່າ: ການມາຮອດຂອງວັກແຊັງຟາຍເຊີ ແມ່ນທັນການກັບເປົ້າໝາຍ ທີ່ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ວາງໄວ້ ໃນການສັກວັກແຊັງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພື່ອປົກປ້ອງ 50% ຂອງຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ ໃນປີ 2021. ວັກແຊັງເຫລົ່ານີ້, ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດກ້າວໄປສູ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ. ເຖິງແມ່ນວ່າວັກແຊັງຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ກໍຕາມ, ພວກເຮົາກໍຍັງຕ້ອງສືບຕໍ່ປະຕິບັດການ ຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ, ໃສ່ໜ້າຜ້າອັດປາກ-ດັງ ເເລະ ໝັ່ນລ້າງມືຂອງຕົນເປັນປະຈຳ, ເຖິງວ່າທ່ານໄດ້ສັກຢາວັກແຊັງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19  ຄົບ 2 ເຂັມແລ້ວກໍຕາມ. ວັກແຊັງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ທັງ 3 ຊະນິດ ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ໃນ ສປປ ລາວ  ເເມ່ນໄດ້ຜ່ານຂັ້ນຕອນການທົດສອບດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມປອດໄພຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເເລະ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ເຮັດການປະເມີນຫລັກຖານ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງແລ້ວ. ວັກແຊັງຟາຍເຊີ ໄດ້ຖືກອະນຸມັດເຂົ້າໃນລາຍຊື່ການນຳໃຊ້ສຸກເສີນ ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ໃນທ້າຍປີ 2020.

Off

Comments are closed.