18th Oct2021

ກອງປະຊຸມຫາລືກະກຽມແຜນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ບຸກຄະລາກອນຂະແໜງການເງິນ ໄລຍະ 2021-2025.

by somchan

ທ້າຍອາທິດຜ່ານມານີ້, ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ບຸກຄະລາກອນ ຂະແໜງການເງິນ ຂອງສະຖາບັນການສຶກສາ ທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງການເງິນ ໄລຍະ 2021-2025 ແລະ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2022, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນປອນ ວັນນະຈິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ, ມີ ທ່ານ ນາງ ກະເສີມສີ ພົມມະວົງສາ ຫົວໜ້າສະຖາບັນ ເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ມີຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນ ເສດຖະ ກິດ-ການເງິນ, ພ້ອມດ້ວຍ ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກທີ່ຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ນາງ ກະເສີມສີ ພົມມະວົງສາ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ກຳນົດຮູບແບບ, ເປົ້າໝາຍການ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ, ກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນການສຶກສາ ທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງການເງິນ, ບັນດາກົມ ແລະ ທຽບເທົ່າອ້ອມຂ້າງກະຊວງ, ພະແນກການເງິນນະຄອນຫລວງ ແລະ ບັນດາແຂວງ, ສະນັ້ນເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະ ຫຍາຍ ແຜນພັດທະນາ ຂະແໜງການເງິນແຫ່ງລັດ ໄລຍະ 5 ປີ (2021-2025) ໂດຍສະເພາະ ແຜນງານທີ 7 ຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ໃນການພັດທະນາ ບຸກຄະລາກອນຂະແໜງ ການເງິນທີ່ພວມປະຈຳການ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ມີຄວາມສາມາດ ໃນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ພາສາອັງກິດ ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດ ວຽກງານເປັນຢ່າງດີ, ພ້ອມດຽວກັນ ກໍເພື່ອແນໃສ່ສ້າງໃຫ້ພະນັກງານ ບຸກຄະລາກອນຂະແໜງການເງິນ ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ສົມຄູ່ກັບມາດຕະຖານ ແລະ ຕຳແໜ່ງງານ ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ໂດຍຕິດພັນກັບການ ສືບທອດປ່ຽນແທນ ທີ່ດີໃນອານາຄົດ.


ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຫລັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຢູ່ສະຖາບັນ ການສຶກສາສາ ທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງການເງິນ ໂດຍປະຕິບັດ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຫລັກສູດດັ່ງກ່າວ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຫລາຍຄັ້ງ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລື ຮ່ວມກັບບັນດາກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພ້ອມທັງຂໍຂໍ້ມູນ ດ້ານນິຕິກຳກົດໝາຍ, ລະບຽບການຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມ ນຳບັນດາກົມ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃນການຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຫລັກສູດ ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຫລັກສູດຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບບັນດາ ສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ມາດຖານຫລັກສູດແຫ່ງຊາດ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່, ແນໃສ່ຫັນການສ້າງບຸກຄະລາກອນ ເປັນວິຊາຊີບສະໜອງ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການເງິນ ແລະ ສັງຄົມ.

ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ສະເໜີທິດທາງ ໃນຕໍ່ໜ້າສືບຕໍ່ສ້າງ ຫລັກສູດ-ຕໍາລາ, ການຮຽນ-ການສອນ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ສ້າງບຸກຄະລາກອນ ດ້ານການເງິນ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຂະແໜງການເງິນ, ເພື່ອສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຫລັກສູດຝຶກອົບຮົມ ສຳລັບພະນັກງານ ຂະແໜງການເງິນລັດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານວິຊາສະເພາະ ຂອງຂະແໜງ ການເງິນລັດແຕ່ລະໄລຍະ, ຮ່ວມມືກັບ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດມະຫາ ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສ້າງຫລັກສູດປະລິນຍາໂທ ສາຂາການ ເງິນ-ການບັນຊີ, ເປີດການຮຽນ-ການສອນ ຢູ່ສະຖາບັນເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໃນສົກຮຽນ 2022-2023 ພ້ອມນີ້ ກໍຮ່ວມກັນສ້າງຫລັກສູດ ຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດພະນັກງານ ຂະແໜງການເງິນ ແລະ ບັນດາວິສາຫະກິດ ໃນສາຂາ ທີ່ຕິດພັນກັບວາລະ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນຫາເລັ່ງດ່ວນ ທີ່ຕ້ອງແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ດ້ານການເງິນ-ງົບປະມານ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ບັນດາທ່ານຕາງໜ້າກົມ, ພະແນກທີ່ຮັບຜິດ ຊອບວຽກງານກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ກໍໄດ້ປະກອບຄຳຄິດ ເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ຕໍ່ກັບການກະກຽມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນຂະແໜງ ການເງິນ ໃຫ້ມີຄວາມສົມບູນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຕາມລະບຽບການທີ່ວາງໄວ້.

 

Off

Comments are closed.