29th Nov2018

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ່ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ່ 8 ໄດ້ຮັບຟ້ງບົດລາຍງານ ຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການ ຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ່ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

by somchan

ການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝທີ່ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ່ 8 ໃນວັນທີ່ 29 ພະຈິກ ຢູ່ທີ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດຫຼັກ 6 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ບຸນປອນ ບຸດຕະວົງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຈາກເຂດເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆໄດ້ຮັບຟ້ງຈາກການລາຍງານຂອງ ທ່ານ ປອ ລຽນ ທີແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະຊິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ກ່ຽວກັບວຽກງານພັດຖະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລືບລ້າງຄວາມທຸກຢາກຕິດພັນກັບເປົ້າໝາຍ ການພັດຖະນາແບບຢືນຍົງເຊີ່ງທ່ານໄດ້ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດຖະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລືບລ້າງຄວາມທຸກຢາກນັບແຕ່ປີ 2016-2018ລວມທິດທາງ ແລະ ມາດຕະການແຕ່ລະດ້ານຢ່າງລະອຽດ ໂດຍ ສະເພາະການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍດຳລັດເລກທີ່ 348 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານພັດທະນາທີ່ກະຊວງກະຊິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້ອອກບົດແນະນຳເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານນີ້ຢ່າງເປັນເຈົ້າການໂດຍ ປະສານສົມທົບກັບອົງການຂັ້ນສູນກາງ,ອົງການປົກຄອງຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອື່ນໆສາມາດປະຕິບັດສຳເລັດຫຼາຍດ້ານຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານ. (more…)

Off