03rd Jan2019

ລັດຖະບານຈະຈັດສັນຕົວເລກລັດຖະກອນ ຄືນໃໝ່ເພື່ອແກ້ໄຂພະນັກງານ – ເຫຼືອບໍ່ພໍ ໃນປີ 2019

by somchan

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມີຄຳເຫັນຊີ້ແຈງຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ່ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ່ 8 ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ ລັດຖະບານຈະຈັດສັນໂຕເລກລັດຖະກອນຢູ່ກະຊວງ, ອົງການ ນັບແຕ່ ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖີ່ນຄືນໃໝ່ ເພື່ອແກ້ໄຂພະນັກງານເຫຼືອບໍ່ພໍ,ພ້ອມນີ້ຍັງປະກາດ ຈະຫຼຸດຈຳນວນການຮັບເອົາລັດຖະກອນໃໝ່ໃນປີ 2019 ຈຳນວນ 3000 ຄົນ, ເປັນ1500 ຄົນ ,  ຕາມນະໂຍບາຍ ປະຍັດມັດທະຍັດ ໂດຍ ໝູນໃຊ້ຄົນທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ສາມາດເຮັດວຽກ ໄດ້ຫຼາຍໜ້າທີ່ ລັດຖະກອນຢູ່ພາຍໃນປະເທດທຽບໃສ່ຫຼາຍປະເທດໃນອາຊຽນ ແມ່ນມີຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ສູງກ່ວາໝູ່, ສ່ວນດ້ານຄຸນນະພາບ ຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ ສະນັ້ນລັດຖະບານ ຈຳເປັນຕ້ອງ ໄດ້ຈັດສັນຄືນໃໝ່ໂດຍມອບໃຫ້ກະຊວງພາຍໃນ ເປັນຜູ້ກວດກາດ້ານຕຳແໜ່ງງານ ນັບທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ. (more…)

Off