03rd Feb2020

1 ປີ ຜ່ານມາ ກົມໃຫຍ່ການເມືອງ ປກສ ເອົາໃຈໃສ່ກໍ່ສ້າງກຳລັງໃຫ້ມີຄຸນນະພາບຮອບດ້ານ

by somchan

1 ປີ ຜ່ານມາ ກົມໃຫຍ່ການເມືອງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານມີຜົນສຳເລັດ ຫຼາຍດ້ານ ທີ່ພັກ-ລັດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເທິງມອບໝາຍໃຫ້ ເປັນຕົ້ນວຽກງານກໍ່ສ້າງກຳລັງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຂຶ້ນແຜນກຳນົດ, ກໍ່ສ້າງ-ບຳລຸງພະນັກງານ, ປັບປຸງສະຖາບັນການສຶກສາ, ສ້າງພຶ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ປັບປຸງໂຄງການຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ (more…)

Off
03rd Feb2020

1 ປີ ທົ່ວປະເທດມີຄະດີເກີດຂື້ນ 7,657 ລາຍ

by somchan

1 ປີ ຜ່ານມາກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທາງສັງຄົມ ໃນນີ້ກົມໃຫ່ຍຕຳຫຼວດໃນ ຖານະທີເຮັດວຽກວິຊາສະເພາະ ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານທຸກຮູບແບບການກະທຳຜິດ ທີເກີດຂື້ນໂດຍໄດ້ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ຄຳສັ່ງຕ່າງໆ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັກ 1 ແຜນງານ 4 ໂຄງການ (more…)

Off