07th Feb2020

ຈັບຕົວຄາດຕະກອນ ຂ້າ 2 ສົບ ຢູ່ເຂດບ້ານນາຄວາຍໃຕ້

by somchan

ຈາກເຫດການຄາດຕະກຳ ທ້າວ ສອນສຸລິຍາ ຫຼື ຫອຍ ອາຍຸ 31 ປີ ອາຊີບ ຄ້າຂາຍ ຢູ່ບ້ານໂພນເຄັງ ແລະ ທ້າວ ພີດສະນີກອນ ຫຼື ຈິມມີ້ ອາຍຸ 25 ປີ ກຳມະກອນ ຢູ່ບ້ານໜອງໜ່ຽງ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເສຍຊີວິດຄາທີ່ຢູ່ລົດເກັງ ເຂດບ້ານນາຄວາຍໃຕ້ ຫ່າງຈາກເສັ້ນທາງ 450 ປີ ປະມານ 600 ແມັດ ດ້ວຍການໃຊ້ອາວຸດປືນຍິງໃສ່ຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 10 ນັດ ໃນວັນທີ 22 ມັງກອນ 2020 ຜ່ານມາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ 9 ວັນ ແມ່ນສາມາດຈັບຕົວຄາດຕະກອນໄດ້. (more…)

Off