20th Feb2020

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຖະແຫຼງຄວາມກ້ຽມພ້ອມ ຈັດກອງປະຊຸມ ລມຕ ຕ່າງປະເທດຂອບການຮ່ວມມື ແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງຄັ້ງທີ 5

by somchan

ທ່ານ ທອງຜ່ານ ສະຫວັນເພັດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ , ຮອງຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການ ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳລວມ ເພື່ອກະກຽມແລະເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ຂອບການການຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງຄັ້ງທີ 5 ແລະ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອາຊຽນ-ຈີນ ສະໄໝພິເສດກ່ຽວກັບການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ ຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ ໄດ້ຖະແຫຼງຕໍ່ສື່ມວນຊົນໃນວັນທີ 18 ກຸມພາ ວ່າ: ກອງປະຊຸມດັງກ່າວຈະໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 20 ກຸມພາ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອທົບທວນຄືນ ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຜົນຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ນຳແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງຄັ້ງທີ 2, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງຄັ້ງທີ 4 ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ 5 ປີ ແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ ນອກຈາກນີ້ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຍັງເປັນການກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມຜູ້ນຳແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງຄັ້ງທີ່ 3 ທີ ສປປ ລາວ ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດຂື້ນໃນເດືອນມີນາ 2020 ທີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຈຸດປະສົງສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອາຊຽນ-ຈີນ ສະໄໝພິເສດແມ່ນເພື່ອປືກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງອາຊຽນ ແລະ ຈີນ ໃນການຊອກຫາວິທີການ, ລວມທັງແລກປ່ຽນບັດຮຽນ ແລະ ກຳນົດມາດຕະການໃນການຕ້ານ ແລະ ຮັບມືການລະບາດຂອງພະຍາດ ອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ ກອງປະຊຸມຈະພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ຖະແຫຼງການຮ່ວມຂອງປະທານກ່ຽວກັບການຕ້ານ ແລະ ການຮັບມືກັບການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດທີເກີດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ ເພື່ອເປັນທິດທາງໃຫ້ແກ່ຂະແໜ່ງການກ່ຽວຂ້ອງນຳໄປຜັນຂະຫຍາຍຕໍ່ໄປ

Off

Comments are closed.