02nd Apr2020

ກົມສື່ມວນຊົນ ປກສ ສີດຢາຂ້າເຊື້ອພະຍາດຕ້ານ ໂຄວິ-19

by somchan

ໃນວັນທີ 31 ມີນາ 2020 ນີ້ ກົມສື່ມວນຊົນ ປກສ ຮ່ວມກັບ ມູນນິທິຊ່ວຍເຫຼື່ອຄົນທຸກຍາກ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 1623 ໄດ້ສິດຢາຂ້າເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຊື່ງນຳໂດຍທ່ານ ພັທ ພອນພິລຸນ ປັນຍາສີລິ ຮອງຫົວໜ້າກົມສື່ມວນຊົນ ປກສ ແລະ ທ່ານ ວຽງປະຈິດ ສີວິໄຊ ຕ່າງໜ້າຄະນະປະທານມູນນິທິຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກ ແຫ່ງ ສປປລາວ 1623.

ໃນການສີດຢາຂ້າເຊື້ອຄັ້ງນີ້ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຈາກມູນນິທິຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 1623 ໄດ້ໃຊ້ອຸປະກອນພົ່ນສິດຢາ ອ້ອອມຂ້າງສຳນັກງານ, ພາຍໃນພື້ນທີ່ຫ້ອງການ ແລະ ຫ້ອງເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ ໃນແຕ່ລະຫ້ອງ ເພື່ອເປັນການຊຳລະລ້າງຂ້າເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆ ແລະ ສ້າງຄວາມສະອາດຈົບງາມ, ຮັບປະກັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ສຸຂະພາບ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ສື່ມວນຊົນ ປກສ, ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານທຸກຄົນ ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ພ້ອມທັງ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພອີກດ້ວຍ.

Off

Comments are closed.