27th Apr2020

ບ້ານ ທົງພານທອງ ແລະ ບ້ານດອນນົກຂຸ້ມ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ 19

by somchan

ທ່ານ ວົງສີ ສຸລິຍະແສງ ຮອງນາຍບ້ານ ທົ່ງພານທອງ ໄດ້ກ່າວວ່າ : ບ້ານທົົ່ງພານທອງແມ່ນບ້ານໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບກຸ່ມວັດນາກເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ດັ່ງນັ້ນເພື່ອຕ້ານກັບພະຍາດໂຄວິດ 19 ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານໄດ້ປະສານສົມທົບກັບ ປກສ, ປກຊ ບ້ານ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂອງກຸ່ມ ແລະບ້ານທີ່ໄກ້ຄຽງພາຍໃນກຸ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງເລກທີ 06/ນຍ ຢ່າງເຂັ້ມງວດມີການກວດກາລາດຕະເວນ, ຕັ້ງດ່ານຈຸດກວດກາຄົນເຂົ້າອອກຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໂຄວິດ 19 ລະບາດເຂົ້າມາພາຍໃນບ້ານກໍ່ຄືພາຍໃນກຸ່ມ.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້ທ່ານ ນາງ ທັດສະດາວັນ ສີວົງສາ ຮອງນາຍບ້ານ ບ້ານດອນນົກຂຸ້ມທີ່ຂຶ້ນກັບກຸ່ມວັດນາກກໍ່ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ: ໄລຍະຜ່ານມາອຳນາດການປົກຄອງໄດ້ປຸກລະດົມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃຫ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງຫນ້າເພື່ອຕ້ານໂຄວິດ 19.

Off

Comments are closed.