27th Apr2020

ປກສ ກຸ່ມສວນມອນສຸມໃສ່ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອຕ້ານໂຄວິດ 19.

by somchan

ພັຕ ຄຳເຜີຍ ຈິດຕະວົງ ຫົວຫນ້າ ປກສ ກຸ່ມສວນມອນ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພາຍໃນກຸ່ມສວນມອນ   ປະກອບມີທັງຫມົດ 7 ບ້ານ, ດັ່ງນັ້ນເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງ ຂອງຂັ້ນເທິງໃນການຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ 19 ຄະນະຮັບພິດຊອບກຸ່ມບ້ານໄດ້ຈັດແບ່ງກໍາລັງປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຢ່າງຕັ້ງຫນ້າ, ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງຽພາຍໃນກຸ່ມ ແລະປຸກລະດົມປະຊາຊົນໃຫ້ປະກອບສ່ວນຮ່ວມມືຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ປກສ, ກອງຫລອນລວມໄປເຖິງເຈົ້າຫນ້າທີ່ພາຍໃນກຸ່ມແມ່ນໄດ້ມີການກວດກາລາດຕະເວນ, ປະຈຳການຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອຮັກສາຄວາມສະງົບ ແລະຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.

Off

Comments are closed.