05th May2020

 ກະຊວງສຶກສາ ໄດ້ກໍານົດແຜນການເປີດການຮຽນ-ການສອນຄືນໃຫມ່

by somchan

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ໄດ້ປຶກສາຫາລືແຜນເປີດການຮຽນ-ການສອນຄືນໃຫມ່ ໂດຍ ກໍານົດເອົາ ວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2020 ເປັນມື້ເປີດການຮຽນ-ການສອນຄືນໃຫມ່ ແລະ ຈະຈັດຕັ້ງການ ສອບເສັງໃນໄລຍະເດືອນກໍລະກົດ ເຖິງ ສິງຫາ 2020 ຖ້າຫາກຫຼັງຈາກວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2020 ຜົນ ປະເມີນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ ຕິດເຊື້ອ.

ອີງຕາມມະຕິກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມພ້ອມໃນການເປີດຮຽນຄືນໃຫມ່ ຂອງຂະແຫນງ ການສຶກສາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກ ສາ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດສັນຄູສອນຈາກໂຮງຮຽນແຫ່ງຕ່າງໆ ແລະ ນັກວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຜະລິດວີດີໂອ ແລະ ອັດສຽງວິທະຍຸການສອນສໍາລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ເພື່ອສອນຜ່ານ ໂທລະພາບ ແລະ ລາຍການວິທະຍຸສຶກສາ ເຊິ່ງສາມາດແກ້ໄຂສະຖານະການສຸກເສີນໄດ້ລະດັບໃດຫນຶ່ງ ໃນໄລຍະໂຈະການຮຽນ-ການສອນ.

ບົນພື້ນຖານຜົນສໍາເລັດເບື້ອງຕົ້ນ ຂໍ້ສະດວກ ຫຍຸ້ງຍາກ ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນ ໄດ້ໃນໄລຍະປະຕິບັດຕົວຈີງ ເຫັນດີໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການ ສຶກສາ ສືບຕໍ່ປັບປຸງການຜະລິດລາຍການໂທລະພາບ ແລະ ວິທະຍຸສຶກສາ ເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນຊ່ອງທາງ

ຫນຶ່ງໃຫ້ຜູ້ຮຽນໃນທຸກຊັ້ນທຸກສາຍຕໍ່ຫນ້າ ພ້ອມກັນນັ້ນ ໃຫ້ສືບຕໍ່ພັດທະນາສອນທາງໂທລະພາບໃຫ້ ກາຍເປັນການຮຽນທາງໄກຜ່ານດາວທຽມ ແລະ ສົ່ງເສີມການການຮຽນ-ການສອນທາງອອນລາຍຂອງ ຄູ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາເທື່ອລະກ້າວ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ຫັນປ່ຽນໃຫມ່ໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ທັນຍຸກດິຈີຕ່ອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລະບົບການສຶກສາ ສາມາດຮອງຮັບສະຖານະການສຸກເສີນໄດ້ໃນ ອະນາຄົດ.

ນອກນັ້ນ ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນການຮຽນ-ການສອນ ການນໍາໃຊ້ສະຖານການສຶກສາ ແລະ ສະຫນາມ ກິລາທີ່ເປັນບ່ອນຈໍາກັດບໍລິເວນ ການກຽມຄວາມພ້ອມໃນການເປີດຮຽນຄືນ ການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກ ສາລາວ ແລະ ຂໍ້ສະເຫນີຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ການຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຂອງ ຄະນະນໍາກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຄື: ຖ້າຜົນປະເມີນການລະບາດຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫຼັງຈາກວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2020 ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ

ຕິດເຊື້ອ ແລະ ລັດຖະບານອະນຸມັດໃຫ້ເປີດການຮຽນ-ການສອນຄືນ ໃນວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2020 ແລະ ຈະດໍາເນີນການຮຽນ-ການສອນທົດແທນຈົນຮອດກາງເດືອນກໍລະກົດ ແລະ ຈັດຕັ້ງການ ສອບເສັງໃນເດືອນກໍລະກົດ ຫາ ສິງຫາ, ຖ້າຫາກລັດຖະບານມີຄໍາສັ່ງປິດບາງແຂວງ ກໍ່ຈະປຶກສາກັນ ຄືນໃຫມ່ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ສະເຫນີໃຫ້ຄະນະສະເພາະກິດປ້ອງກັນ ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂ ການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ແຈ້ງໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງດໍາເນີນການພົ່ນຢາຂ້າເຊື້ອສະຖານການ

ສຶກສາທຸກແຫ່ງທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນບ່ອນກັກບໍລິເວນແຮງງານລາວທີ່ມາຈາກຕ່າງປະເທດ ສະຫນອງສະບູ ເຈວລ້າງມື ເຮັດບ່ອນລ້າງມື ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ ແລະ ຜ້າປິດປາກ-ດັງໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ ສໍາລັບ ການສ້ອມແປງສະຖານການສຶກສາ ສະເຫນີໃຫ້ເປັນການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ຄູອາຈານ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ພ້ອມຄະນະພັດທະນາການສຶກສາທຸກຂັ້ນ, ສໍາລັບສະຖານການສຶກສາ ພາກເອກະຊົນ ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຄູປົກກະຕິໃນເດືອນເມສາ ຕ່ໍາສຸດ ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 50% ຂອງເງິນເດືອນປົກກະຕິ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງຈ່າຍ ເງິນຄ່າຮຽນໃຫ້ສະຖານປະກອບການປົກກະຕິໃນເດືອນເມສາ ຕໍ່າສຸດບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 50% ຂອງຄ່າຮຽນ ປົກກະຕິ.

 

 

Off

Comments are closed.