05th May2020

ແຈ້ງການ: ການຜັນຂະຫຍາຍແຈ້ງການຂອງສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 524/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 01 ພຶດສະພາ2020 ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

by somchan

ສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ຍັງສືບຕໍ່ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ກວມເອົາເກືອບທຸກປະ ເທດໃນໂລກ, ຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອ ແລະ ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດຍັງສືບຕ ເພີ່ມຂື້ນທຸກມື້ . ຢູ່ ສປປ ລາວ ເຖິງວ່າບໍ່ມີ ກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊື້ອໃຫມ່ເປັນເວລາຫລາຍກວ່າສອງອາທິດ. ແຕ່ຍັງເຫັນວ່າພວກເຮົາຍັງມີຄວາມສ່ຽງໂດຍສະເພາະຜູ້ຕິດເຊື້ອຈຳນວນຫນຶ່ງຍັງບໍ່ ທັນປິ່ນປົວຫາຍຂາດ, ມີຄວາມສ່ຽງຈາກການສື ບຕໍ່ ເຂົ້າມາຂອງແຮງງານລາວແຕ່ຕ່າງປະເທດ ຈຳນວນຫນຶ່ງ ແລະ ສະພາບການຕິດເຊື້ອໃຫມ່ຂອງປະເທດໃກຄຽງແມ່ນຍັງມີຢູ່. ສະນັ້ນ, ເພື່ອເຝົ້າລະວັງການລະບາດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຄະນະສະເພາະກິດແຫ່ງຊາດ.

Off

Comments are closed.