Featured

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງດອກດາວເຮືອງ

ຫຼາຍໆທ່ານອາດຈະຄິດວ່າດອກດາວເຮືອງເປັນພຽງ ດອກໄມ້ທີ່ໃຫ້ຄວາມສວຍງາມ, ເອົາໄວ້ສຳລັບບູຊາ  ແລະປະດັບເອ້ຕ່າງໆແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າຄຸນປະໂຫຍດ ຂອງດອກດາວເຮືອງຍັງສາມາດນຳມາເຮັດເປັນ ຊາດື່ມ,ປຸງແຕ່ງອາຫານແລະເປັນຢາຮັກສາພະຍາດ ບາງຊະນິດໄດ້ອີກດ້ວຍຂັ້ນຕອນໃນການນຳດອກ ດາວເຮືອງມາຜະລິດເປັນຊາຊົງດື່ມ: ນຳດອກດາວ ເຮືອງມາລ້າງໃຫ້ ສະອາດ,ນຳໄປຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ, ນຳມາຂົ້ວ ຫຼື ອົບ ແຫ້ງເພື່ອສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ, ມ້ຽນໃສ່ຂວດແກ້ວຫຼືກະປຸກແລ້ວປິດຝາໃຫ້ແໜ້ນໆ.

ໄພມິດງຽບຈາກກ່ອງໂຟມ… ກິນສະບາຍ ແຕ່ເສຍຊີວິດໄວ

ຫຼາຍໆຄົນອາດຈະມີຄວາມເຄີຍຊິນກັບການຮັບປະ ທານອາຫານແບບໃສ່ກ່ອງໂຟມເພາະວ່າມັນສະດວກ ໃນການໃຊ້ປະຢັດເວລາແລະທີ່ສຳຄັນໃຊ້ແລ້ວກໍ່ບໍ່ ຕ້ອງລ້າງເພື່ອເກັບໄວ້ໃຊ້ແຕ່ຫຼາຍຄົນຈະຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການໃຊ້ກ໋ອງໂຟມມັນກໍ່ ມີໄພທີ່ຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊິວິດເຮົາໄດ້ແພດຜູ້ຊ່ຽວ ຊານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າກ່ອງໂຟມທີ່ໃຊ້ ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດທົ່ວໄປເປັນສິ່ງເສດ ເຫຼືອຈາກ ຂະບວນການກັ່ນນ້ຳມັນປີໂຕລ້ຽມປະກອບດ້ວຍ  ສານສໄຕຣີນ,ໂຄງສ້າງໂມເລກຸນຄ້າຍຮໍໂມນເອສ ໂຕເຈນໃນເພດຍິງ.