20th May2020

ຖະແຫຼ່ງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 19 ພືດສະພາ 2020 ລາວບໍ່ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ 19

by somchan

ຖະແຫຼ່ງຂ່າວ ປະຈຳວ້ນທີ 19 ພືດສະພາ 2020 ລາວບໍ່ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ 19 ແຕ່ຕ້ອງສືບຕໍ່ປະຕິບາງມາດຕະການຕື່ມ ທ່ານ ຮສຈ ດຣ ພູທອນເມືອງ ປາກ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຜູ້ປະຈຳການຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂ ພະຍາດໂຄວິດ 19 ໄດ້ຖະແຫຼ່ງຂ່າວ ປະຈຳວັນທີ 19 ພືດສະພາ 2020 ວ່າ: ນັບແຕ່ເດືອນມັງກອນຈົນເຖີງ ວັນທີ 18 ພືດສະພາ 2020 ໄດ້ກວດວິເຄາະຜູ້ສົງໄສ ທັງໝົດ 4653 ຕົວຢ່າງ ໃນນີ້ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພຽງແຕ່ 19 ຄົນ ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ເປັນເວລາ 37 ວັນ ຕິດຕໍ່ກັນທີ່ບໍ່ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ 19 ໃນລາວ.

ພ້ອມກັນນີ້ ດຣ ພູທອນ ເມືອງປາກ ຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກຕື່ມ ບາງມາດຕາການທີ່ຈະຕ້ອງສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພາະບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກຍ້ງມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂື້ນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອຍ້ງມີຢູ່.

 

Off

Comments are closed.