21st May2020

ຄາດວ່າຍັງມີແຮງງານລາວ ຈໍານວນຫລວງຫລາຍຂາດວຽກເຮັດງານທໍາໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19

by somchan

ທ່ານ ພອນສານ ວິໄລເມັ້ງ ຫົວຫນ້າກົມປົກປ້ອງແຮງງານ ສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະ ບານລາວ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນຕໍ່ໜ້າ ອາດຈະມີແຮງງານລາວ ຂາດວຽກເຮັດງານທໍາຈໍານວນຫລາຍ, ຍ້ອນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ລະບາດຫນັກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສະພາບການ ຫລຸດຜ່ອນການຜະລິດ ຂອງໂຮງງານ ເນື່ອງຈາກສະພາບຜົນກະທົບ ຕໍ່ເສດຖະກິດໂລກ, ຄວາມຕ້ອງ ການກໍາລັງການສັ່ງຊື້ ຈາກຕ່າງປະເທດຫລຸດລົງ ແລະ ສະພາບການປິດປະເທດອື່ນໆ ໃນທົ່ວໂລກ.

ທ່ານ ພອນສານ ວິໄລເກັ່ງ ກ່າວວ່າ: ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫລືອ ແຮງງານລາວທີ່ວາງງານກົມປົກ ປ້ອງແຮງງານ ສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະ ບານລາວ ຈະໄດ້ສືບ ຕໍ່ປຶກສາຫາລື ກັບກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອຊອກຫາວິທີທາງແກ້ໄຂ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການຂຶ້ນທະບຽນແຮງງານ ທີ່ຂາດວຽກເຮັດງານທໍາ ໃຫ້ໄດ້ໄວທີ່ສຸດ. ທ່ານ ຍັງໄດ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຮງງານລາວ ປະສານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຫາທາງ ແກ້ໄຂ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ໂດຍສະເພາະ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານ,

ຮັບຄ່າແຮງງານ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມສັນຍາ, ຖືກການກົດຂີ່ຂູດຮີດແຮງງານ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ ແຮງງານ, ກໍາມະກອນ ແລະ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ ສາມາດປະສານງານ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ຈາກ ສະຫະພັນກໍາມະບານແຂວງ, ເມືອງ, ສໍານັກງານອົງການຕ່າງໆ ຫລື ໂທສາຍດ່ວນ 1512 ແລະ ສາມາດຮຽກຮ້ອງຂໍ ຄວາມເປັນທໍາຕາມກົດຫມາຍ.

 

Off

Comments are closed.