28th May2020

5 ປີ ຜ່ານມາອົງຄະນະພັກ ກົມໃຫ່ຍການເມືອງ ປກສ ສ້າງໄດ້ຜົນງານຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານຕາມການມອບໝາຍ

by somchan

ພົຕ ວັນທອງ ກອງມະນີ ຄະນະປະຈຳພັກກະຊວງ, ເລຂາຄະນະພັກ, ຫົວໜ້າກົມໃຫ່ຍການເມືອງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ລາຍງານຢູ່ໃນກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກ ກົມໃຫ່ຍການເມືອງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຄັ້ງທີ 6 ໃນວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2020 ນີ້ ວ່າໃນ 5 ປີຜ່ານມາ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ-ນຳພາ ຂອງສູນກາງພັກ ແລະ ຄະນະພັກກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ອົງຄະນະພັກກົມໃຫ່ຍການເມືອງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານ, ເປັນຕົ້ນວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ ແລະ ວຽກງານຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ໂດຍຍືດໝັ້ນລັດທິມາກ-ເລນີນ ແລະ ມູນເຊື້ອຂອງພັກ, ຄະນະພັກແຕ່ລະຂັ້ນໄດ້ຖືສຳຄັນໃນການກໍ່ສ້າງພັກທາງດ້ານການເມືອງ-ແນວຄິດ, ເປັນວຽກງານຍຸດທະສາດ ເຮັດເປັນປົກກະຕິ ສອດຮອຍເຂົ້ນໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານ ຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໂດຍອິງໃສ່ 5 ລັກການ 3 ທິດນຳ ຂອງການກໍ່ສ້າງພັກເຮັດການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ ແລະ ສະມາຊິກພັກເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ເປັນແກນນຳຢູ່ໃນລະບົບການເມືອງແຕ່ລະຂັ້ນໄດ້ຊີ້ນຳຄະນະພັກແຕ່ລະຂັ້ນຕ່າງໆ ດຳເນີນກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ 3 ຂັ້ນ ຂອງພັກໄດ້ສຳເລັດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ, ຄະນະພັກໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ມີຄວາມໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງຂື້ນກ່ວາເກົ່າ ສະແດງອອກ 5 ປີຜ່ານມາສາມາດຂະຫຍາຍມະຫາຊົນຜູ້ກ້າວໜ້າເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງພັກໄດ້ 238 ສະຫາຍ ຍີງ 112 ສະຫາຍ ໃນນີ້ສະມາຊິກພັກສຳຮອງ 18 ສະຫາຍ ແລະ ເລື່ອນສະມາຊິກພັກສຳຮອງຂື້ນສົມບູນໄດ້ 120 ສະຫາຍ, ທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີມຂື້ນ 36ສ່ວນຮ້ອຍ, ພ້ອມນີ້ວຽກງານຈັດຕັ້ງພະນັກງານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງບູລະນະໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບໜ້າທີ່ການເມືອງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍມີການປັບປຸງກົງຈັກບຸກຄະລາກອນ, ພາລະບົດບາດແລະກົນໄກວ ບັນຊາຕາມທິດປະຕິບັດ ບົດບາດມະຫາພາກເປັນຕົ້ນຕໍຫັນຄວາມຮັບຜິດຊອບສິດຕົກລົງ ໃຫ້ທ້ອງຖີ່ນຮາກຖານຫຼາຍຂື້ນ ຕາມນະໂຍບາຍສາມສ້າງ ແລະ ພ້ອມນີ້ຍັງໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາປັບປຸງ ພາລະບົດບາດຂອງບັນດາກົມກອງ 11 ຫົວໜ່ວຍ, ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃໝ່ 5 ກົມກອງຄືຄະນະກຳມະການຕ້ານຢາເສບຕິດ,ສູນຄວບຄຸມກອງວົງຈອນປິດ, ສູນຕ້ານອາດສະຍາກຳທາງດ້ານອີນເຕີເນັດ, ກົມຕຳຫຼວດທາງລົດໄຟ ແລະ ກົມປະກັນສັງຄົມ ໄດ້ຍົກຍ້າຍແຕ່ງຕັ້ງນາຍຕຳຫຼວດຢູ່ບັນດາກົມກອງອ້ອມຂ້າງ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບດ ປກສ ແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ປກສ ເມືອງໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ທັງໝົດ 9137 ຕຳແໜ່ງງານ ສະເໜີເລື່ອນຊັ້ນໃຫ້ນາຍແລະພົນຕຳຫຼວດ ທົ່ວກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໄດ້ 37,673 ສະຫາຍ ແລະ ອື່ງໆ

Off

Comments are closed.