07th Jun2013

ອາຫານສຳເລັດຮູບເລືອກຊື້ແນວໃດ? ໃຫ້ປອດໄພ.

by somchan

ອາຫານສຳເລັດຮູບທັງຫຼາຍບໍ່ວ່າຈະເປັນເສັ້ນໝີ່, ມີ່ຊອງສຳເລັດຮູບ, ເສັ້ນລ້ອນແລະ ອື່ນໆ.ລ້ວນແຕ່ ເປັນອາຫານທີ່ຫາຊື້ມາປຸງແຕ່ງຮັບປະທານໃນຄົວ ເຮືອນໄດ້ງ່າຍໆແລະອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຍັງຖືກປຸງ ແຕ່ງ ໃຫ້ມີລົດຊາດແຊບຈົນຫຼາຍຄົນຕິດໃຈມັກຊື້ອາຫານ ເຫຼົ່ານີ້ເກັບໄວ້ເປັນສະບຽງອາຫານແຫ້ງປະຈຳຄົວ ເຮືອນ.ແຕ່ກ່ອນຈະຊື້ອາຫານເຫຼົ່ານີ້ໄປຮັບປະທານ ທຸກທ່ານຄວນຮູ້ວິທີການເລືອກຊື້ທີ່ຖືກຕ້ອງ,ເພື່ອ ຈະໄດ້ອາຫານທີ່ມີຄຸນນະພາບ,ບໍ່ແມ່ນຂອງເກົ່າຫຼື ມີເຊື້ອພະຍາດເປັນຂອງແຖມມານຳອາຫານທີ່ເຮົາຊື້. ເຊີ່ງອາຫານສຳເລັດຮູບທີ່ ທຸກທ່ານນິຍົມຊື້ຄື:

ເສັ້ນເຝີ

  • ເສັ້ນໝີ່ ( ເສັ້ນເຝີ ): ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ເຮັດຈາກເຂົ້າຈ້າວພຽງຢ່າງດຽວ ຫຼື ມີແປ້ງອື່ນປະສົມຢູ່ນຳເຊີ່ງມີຫຼາຍຂະໜາດ, ຫຼາຍຊະນິດ ທີ່ອົບໃຫ້ສຸກ ແລະ ແຫ້ງແລ້ວ.

–       ລັກສະນະຂອງເສັ້ນໝີ່ທີ່ດີ: ມີສີຂາວສະໝ່ຳສະເໝີ, ມີກີ່ນຕາມທຳມະຊາດ, ບໍ່ມີກີ່ນເໝັນອັບ ຫຼື ມີກີ່ນສົ້ມ, ເສັ້ນຕ້ອງນຸ້ມ ແລະ ໜຽວ, ບໍ່ກ້ຽວຕິດກັນຈົນເກີນໄປ, ອຸປະກອນທີ່ຮອງຮັບເສັ້ນໝີ່ ( ຖົງຢາງປົກຫຸ້ມ ) ຕ້ອງສະອາດ, ແຫ້ງ, ສາມາດປ້ອງກັນຄວາມເປິະເປື້ອນໄດ້.

ມີ່ຊອງສຳເລັດຮູບ

  • ມີ່ສຳເລັດຮູບ ຫຼື ມີ່ເປັນຊອງ: ເປັນອາຫານສຳເລັດຮູບທີ່ເໝາະສຳລັບມື້ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮີບດ່ວນ, ຟ້າວຟັ່ງ, ມີ່ແບບເປັນຊອງ ແລະ ເປັນແບບກ່ອງສຳເລັດຮູບ ໃນປະຈຸບັນມີຂາຍຕາມຕະຫຼາດ ຫຼື ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງທົ່ວໄປ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເພາະມີໃຫ້ເລືອກຫຼາກຫຼາຍລົດຊາດ, ຫຼາຍຊະນິດ, ບໍ່ວ່າຈະຜະລິດມາຈາກແປ້ງສາລີ ຫຼື ແປ້ງສາລີປະສົມກັບແປ້ງຊະນິດອື່ນ ແລະ ມີເຄື່ອງປຸງໃນອັດຕາສ່ວນທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອປຸງແຕ່ງໃຫ້ໝີ່ຊອງດັ່ງກ່າວແຊບຊ້ອຍຂື້ນ ປະກອບດ້ວຍ:ເກືອ,ແປ້ງນົວ,ພິກໄທ,ໝາກເຜັດປົ່ນ ລວມກັນຢູ່ໃນຊອງດຽວກັນ.

–       ລັກສະນະມີ່ສຳເລັດຮູບທີ່ດີ: ຕ້ອງມີສີສະໝ່ຳສະເໝີ, ເວລາເປີດຊອງບໍ່ມີກີ່ນເໝັນອັບ, ເມື່ອເວລາຕົ້ມຕາມເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ແລ້ວນັ້ນ, ເສັ້ນຕ້ອງສຸກ ແລະ ອ່ອນນຸ້ມເໝາະທີ່ຈະຮັບປະທານໄດ້ເລີຍ.

  +  ຂໍ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່: ໃນການຮັບປະທານມີ່ສຳເລັດຮູບທຸກຄັ້ງ ທາງທີ່ດີຄວນຈະເພີ່ມຊີ້ນສັດ, ໄຂ່,ແລະ ຜັກຊະນິດຕ່າງໆ ( ຕາມຄວາມມັກຂອງໃຜລາວ ) ໃສ່ນຳ, ເພາະນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ລົດຊາດແຊບຂື້ນຕື່ມແລ້ວ, ຍັງຊ່ວຍເພີ່ມທາດອາຫານທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ເສັ້ນລ້ອນ

  •  ເສັ້ນລ້ອນ: ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຈາກແປ້ງຖົ່ວຕ່າງໆບໍ່ວ່າຈະເປັນຖົ່ວຂຽວ, ຖົ່ວດຳ ແລະ ຖົ່ວຊະນິດຕ່າງໆ, ໂດຍອາດຈະຜະລິດຈາກແປ້ງຖົ່ວລ້ວນໆເລີຍ ຫຼື ເຮັດຈາກແປ້ງຖົ່ວປະສົມກັບແປ້ງບໍລິໂພກຊະນິດອື່ນເຊັ່ນ: ແປ້ງມັນຕົ້ນ ແລ້ວນຳມາຜະລິດເປັນເສັ້ນແລ້ວຕົ້ມໃຫ້ສຸກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແຫ້ງ.

–       ລັກສະນະຂອງເສັ້ນລ້ອນທີ່ດີ: ລັກສະນະກ່ອນປຸງແຕ່ງ ເສັ້ນລ້ອນຈະເປັນເສັ້ນນ້ອຍໆທີ່ມີຂະໜາດເສັ້ນສະໝ່ຳສະເໝີຕະຫຼອດ, ເສັ້ນໃສ, ມີສີຂາວເລັກໜ້ອຍ, ບໍ່ມີກີ່ນເໝັນອັບ, ບໍ່ມີເຊື້ອເຫັດ ແລະ ອື່ນໆ ຕິດຢູ່ເສັ້ນລ້ອນ ຫຼື ຢູ່ໃນຊອງ, ເມື່ອຕົ້ມແລ້ວເສັ້ນຕ້ອງໜຽວ, ມີຄວາມອ່ອນນຸ້ມ,ບໍ່ກ້ຽວຕິດກັນຈະເປັນເສັ້ນໃຜເສັ້ນມັນ, ຍາວຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ແລະ ມີກີ່ນຫອມຕາມທຳມະຊາດຂອງເສັ້ນລ້ອນຈາກວິທີການຜະລິດ.

Off

Comments are closed.