01st Sep2020

ລາວມີເປັນໄຂ້ຍຸງເຖີງ 5,732 ກໍລະນີ ເສຍຊີວິດ 11 ຄົນ

by somchan

ຕາມການລາຍງານຂອງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນັບແຕ່ວັນທີ 28 ທັນວາ 2019 ເຖີງ 31 ສິງຫາ 2020 ປະເທດລາວມີຜູ້ເປັນໄຂ້ຍຸງລາຍແລ້ວ 5,732 ກໍລະນີ ແລະ ເສຍຊີວິດ 11 ຄົນ ໃນນີ້ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 1,326 ກໍລະນີ ເສຍຊີວິດ 4 ຄົນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ 676 ກໍລະນີ, ເສຍຊີວິດ 2 ຄົນ, ແຂວງວຽງຈັນ 603 ກໍລະນີ, ສະຫວັນນະເຂດ 539 ກໍລະນີ ,ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ, ບໍ່ແກ້ວ 564 ກໍລະນີ, ຫຼວງນ້ຳທາ 377 ກໍລະນີ, ຄຳມວນ 313 ກໍລະນີ, ເສຍຊີວິດ 2 ຄົນ, ອັດຕະປື 295 ກໍລະນີ, ໄຊຍະບູລີ 175 ກໍລະນີ, ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ, ອຸດົມໄຊ 81 ກໍລະນີ, ເຊກອງ 7 ກໍລະນີ, ໄຊສົມບູນ 53 ກໍລະນີ, ຈຳປາສັກ 27 ກໍລະນີ, ຜົງສາລີ 9 ກໍລະນີ, ຫົວພັນ 2 ກໍລະນີ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ 2 ກໍລະນີ ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ.

Off

Comments are closed.