18th Sep2020

ລັດຖະບານວາງວຽກຈຸດສຸມ ປະຈໍາເດືອນຕຸລາ ປີ 2020

by somchan

ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ສະໄໝສາມັນປະຈຳເດືອນກັນຍາ  2020 ໄດ້ວາງວຽກຈຸດສຸມ ປະຈໍາເດືອນຕຸລາ ປີ 2020, ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

1. ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບການເມືອງ ໃນການປົກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບເປັນລະບຽບ ຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ, ໂດຍຍົກສູງຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການສະກັດກັ້ນປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ: ການຄາດຕະກໍາ, ປຸ້ນຈີ້ຊິງຊັບ, ອຸປຕິເຫດ, ອາລະວາດຕີກັນ, ຂີ້ລັກງັດແງະ, ອັກຄີໄພ,ບັນຫາສິ່ງເສບຕິດ ທີ່ເປັນໄພອັນຕະລາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມກັງວົນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ ເທື່ອລະກ້າວ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ໃຫ້ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ຕິດຕາມສະພາບການນໍາໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີລັກສະນະແບ່ງແຍກ ແລະ ຍຸແຍ່ປະຊາຊົນໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດເຂວ ຕໍ່ການນໍາພາ-ຊີ້ນໍາຂອງສູນກາງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໂດຍມີມາດຕະການຕອບຕ້ານຢ່າງທັນການ;

– ສືບຕໍ່ເພີມທະວີການປະສານສົມທົບ ລະຫວ່າງ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການເຂົ້າ-ອອກ ຢູ່ບັນດາດ່ານຊາຍແດນຕ່າງໆ (ທາງບົກ, ທາງນໍ້າ, ທາງອາກາດ) ແລະ ການລັກລອບເຂົ້າມາຈາກປະເທດໃກ້ຄຽງ ແນໃສ່ປ້ອງກັນການລະບາດ ຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແລະ ສະກັດກັ້ນການສ້າງຄວາມບໍ່ສະຫງົບຕາມຊາຍແດນ;

2. ສືບຕໍ່ຕິດຕາມສະພາບການຜັນແປ ຂອງພາກພື້ນແລະ ສາກົນໃຫ້ທັນການ ໂດຍມີການວິເຄາະວິໄຈຢ່າງລະອຽດ, ເລິກເຊິ່ງ ຕໍ່ກັບທ່າອ່ຽງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ອາດມີຜົນກະທົບ ຕໍ່ສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງຕໍ່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດເຮົາ ເພື່ອລາຍງານຂັ້ນເທິງຊາບເປັນປົກກະຕິ, ໃຫ້ສືບຕໍ່ກະກຽມຄວາມພ້ອມຢ່າງຮອບດ້ານ ໃນການພົບປະ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສໍາຄັນຕ່າງໆ ຂອງການນໍາຂັ້ນສູງ;

3. ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ ໂດຍສະເພາະ, ເຊັ່ນ ລາຍຮັບຈາກພາສີທີ່ດິນ, ຄ່າທໍານຽມທາງການເຊົ່າສໍາປະທານ, ບັນດາພັນທະຕາມກົດໝາຍຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຮີບຮ້ອນເລັ່ງທວງໜີ້ຄ້າງມອບຄ່າສໍາປະທານການຊອກຄົ້ນ, ສໍາຫລວດ ຫຼື ຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ, ໜີ້ຄ້າງມອບຄ່າພາກຫຼວງໄຟຟ້າ…, ສືບຕໍ່ປັບປຸງບັນດາລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ການຫັນບັນດາຫົວໜ່ວຍວິຊາການ ຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ມີລາຍຮັບໃຫ້ກຸ້ມຕົນເອງດ້ານງົບປະມານ;

4.ສືບຕໍ່ລະດົມຂົນຂວາຍການລົງທຶນດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ, ປັບປຸງບັນດາສິ່ງກີດຂວາງ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ; ຍົກສູງປະສິດທິພາບການບໍລິການປະຕູດຽວ. ພ້ອມນີ້, ກໍເລັ່ງລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 8 ມາດຕະການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ການສ້າງຖານລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ;

5. ສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານເງິນຕາ ໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ, ເໜັງຕີງໃນລະດັບທີ່ກໍານົດໄວ້, ຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມ-ກວດກາ ບັນດາສະຖາບັນການເງິນ ໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; ຄົ້ນຄວ້າອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ ເພື່ອສົ່ງເສີມຊຸກຍູ້ການຜະລິດ, ການລົງທຶນ ແລະ ເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ;

6. ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄໍາຕັດສິນຂອງສານ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ  ເດັດຂາດ ເພື່ອຍົກສູງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງປະຊາຊົນ ຕໍ່ຂະບວນຍຸຕິທໍາ ຕາມທິດສ້າງລັດປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

7.ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກຳ ໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ເປັນຕົ້ນ: ການສະໜອງຊີ້ນໝູ, ງົວ, ຄວາຍ, ພຶດຜັກພາຍໃນ ແລະ ການສົ່ງອອກງົວໄປ ສປ ຈີນ ທັນຕາມກຳນົດເວລາ,  ຮັບປະກັນໄດ້ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ. ພ້ອມນີ້, ໃຫ້ຮີບຮ້ອນກະກຽມຊຸກຍູ້ການຜະລິດລະດູແລ້ງ ໂດຍສະເພາະ ການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ ໃຫ້ທັນຕາມລະດູການ ແລະ ໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າການຜະລິດເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ ປີໜຶ່ງ 3 ລະດູການ ໂດຍສຸມໃສ່ເຂດທີ່ມີທ່າແຮງ ເພື່ອຮັບປະກັນການຂາດເຂົ້າກິນຂອງປະຊາຊົນ ໃນທົ່ວປະເທດ;

8. ລົງເລິກຄົ້ນຄວ້າ ບັນຈຸນັກສຶກສາທີ່ສຳເລັດ ການສຶກສາມັດທະຍົມຕອນປາຍ ເຂົ້າໃນສາຂາວິຊາຊີບ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງວຽກງານຕົວຈິງ ເພື່ອພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ;

9. ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຜ່ອນຜັນ, ມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂການລະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນໄລຍະວັນທີ 01-30 ກັນຍາ 2020 ພ້ອມທັງ ຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ບໍ່ໃຫ້ແຜ່ອອກໄປເປັນວົງກວ້າງ; ໃຫ້ຄະນະສະເພາະກິດ ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານນີ້ຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອກໍານົດມາດຕະການຜ່ອນຜັນໃນຕໍ່ໜ້າ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ປະຕິບັດມີປະສິດທິຜົນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

10. ໃຫ້ສືບຕໍ່ຈັດສົ່ງບຸຄະລາກອນໄປຝຶກອົບຮົມ ປະກອບເຂົ້າໃນການບໍລິການລົດໄຟ ທີ່ຈະເປີດນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນທ້າຍປີ 2021 ແລະ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ແຮງງານທີ່ຈະເຂົ້າມາກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໂຄງການສໍາເລັດຕາມແຜນທີ່ກໍານົດໄວ້;

11. ສືບຕໍ່ຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອກະກຽມຮັບມືໃຫ້ທັນສະພາບການ;

12. ໃຫ້ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ເເຮ່ ສົມທົບກັບກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ອະທິບາຍຊີ້ແຈງຕໍ່ບັນຫາທີ່ສັງຄົມມີຄວາມສົນໃຈ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງ;

ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ໂຄງການລົງທຶນພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ, ສາຍສົ່ງ ແລະ ບໍ່ແຮ່  ໃຫ້ດໍາເນີນໄປຕາມແຜນທີ່ກໍານົດໄວ້ ແລະ ໃຫ້ທັນສົ່ງກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ຕາມສັນຍາທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້;

13. ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າແກ້ໄຂວຽກເຮັດງານທໍາ ໃຫ້ແຮງງານລາວທີ່ເດີນທາງກັບມາຈາກຕ່າງປະເທດ ໃນໄລຍະທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19;

14. ໃຫ້ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະສານສົມທົບກັບນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມເໝາະສົມໃນການຈັດງານບຸນອອກພັນສາ ແລະ ງານບຸນມະນັດສະການພຣະທາດຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຈະຈັດໃຫ້ກະທັດຮັດແບບໃດຈຶ່ງຈະເໝາະສົມເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຄວາມສ່ຽງການຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19;

15. ສືບຕໍ່ອອກຂ່າວ, ຖະແຫຼງການ ກ່ຽວກັບສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ແກ້ໄຂການເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານ  ທີ່ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ການນຳພັກລັດ ຜ່ານສື່ອອນລາຍ;

16.ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກະກຽມບັນດາເອກະສານທີ່ຈະລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມກົມການເມືອງ ໃນທ້າຍເດືອນກັນຍາ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄັ້ງທີ 11, ສະໄໝທີ X  ຊຶ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 12-16 ຕຸລາ 2020.

17. ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ-ອົງການ ສືບຕໍ່ເປັນເຈົ້າການເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ສູງກວ່າເກົ່າ ແລະ ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກງານການເມືອງແນວຄິດໃຫ້ສະມາຊິກພັກ-ພະນັກ ງານລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໃຫ້ມີສະຕິຕໍ່ກົນອຸບາຍຕໍ່ກຸ່ມຄົນທີ່ບໍ່ຫວັງດີ ເພື່ອສ້າງບັນຍາກາດອັນດີ ແລະ ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກ ຄັ້ງທີ XI.

Off

Comments are closed.