21st Sep2020

ກົມຄຸ້ມຄອງສຳມະໂນຄົວ ແລະ ກໍ່ສ້າງຮາກຖານ ສຸມໃສ່ວຽກງານວິຊາສະເພາະຢ່າງຕັ້ງໜ້າ

by somchan

ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2020 ກົມຄຸ້ມຄອງສຳມະໂນຄົວ ແລະ ກໍ່ສ້າງຮາກຖານ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດຫຼານດ້ານ ພັນເອກ ໜູໃບ ອິນທິສານ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງສຳມະໂນຄົວ ແລະ ກໍ່ສ້າງຮາກຖານ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຄະນະພັກໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ-ນຳພາວຽກງານຄຸ້ມຄອງສຳມະໂນຄົວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເກັບກຳຂໍ້ມູນເຮັດບັດປະຈຳຕົວ ແລະ ເລກສຳມະໂນຄົວຂອງພົນລະເມືອງລາວ ຮ່ວມກັບ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສຳມະໂນຄົວພະສົງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວໄປຕ່າງປະເທດຂອງພະສົງ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາສາມາດ ພິມປື້ມສຳມະໂນຄົວແບບໃໝ່, ຄອບຄົວການນຳໄດ້ 369 ຫົວ, ຮັບເອກະສານປັບປຸງສຳມະໂນຄົວແບບເກົ່າໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດມີ 9,565 ຄອບຄົວ ຕິດຕາມການເກັບກຳການປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າຮ່າງແບບຟອມສຳມະໂນຄົວແບບໃໝ່ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ 8,215 ຄອບຄົວ, ຮັບເອກະສານສຳມະໂນຄົວຕ່າງດ້າວ 134 ຄອບຄົວ, ອອກບັດປະຈຳຕົວຕ່າງດ້າວ 486 ບັດ, ອອກບັດປະຈຳຕົວໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວໄດ້ 3 ໜຶ່ນກວ່າບັດ ແລະ ອື່ນໆ ນອກນີ້ຍັງເປັນເຈົ້າການນຳພາບັນດາກອງກໍ່ສ້າງຮາກຖານຢູ່ບັນດາເຂດຈຸດສຸມ ຊີ້ນຳ-ນຳພາ ປກສ ບໍລິການປະຊາຊົນ ແລະ ປກສ ບ້ານເຄື່ອນໄຫວເຮັດໜ້າທີ່ວຽກງານວິຊາສະເພາະ ເກັບກຳການເໜັງຕີງຂອງພົນລະເມືອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

Off

Comments are closed.