22nd Oct2020

ປະຊາຊົນ 45 ບ້ານ ຢູ່ເມືອງເຊໂປນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ

by somchan

ເນື່ອງຈາກມີຝົນຕົກໜັກຕິດຕໍ່ກັນຫລາຍວັນ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ 45 ບ້ານ, ຢູ່ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກ ຈາກໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມ. ເຮັດໃຫ້ລະບົບພື້ນຖານໂຄງລາງຈໍານວນໜຶ່ງ ແລະ ສັດລ້ຽງ ຖືກນໍ້າຖ້ວມເສຍຫາຍເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ປັດຈຸບັນນໍ້າໄດ້ບົກແຫ້ງຫລາຍແລ້ວ ທາງເມືອງກໍາລັງລົງຕິດຕາມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອບັນເທົາທຸກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ສຳລັບຜົນເສຍຫາຍ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກຈາກໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມ, ພາຍໃນເມືອງເຊໂປນມີ 45 ບ້ານ, 2.310 ຫລັງຄາ, ມີ 2.525 ຄອບຄົວ, 1 ໜື່ນກວ່າຄົນ, ໃນນັ້ນບ້ານທີ່ໄດ້ຍົກຍ້າຍອອກ ມີ 27 ບ້ານ, ມີ 1.817 ຄອບບຄົວມີ 11.298 ຄົນ, ເຮືອນຫັກເປ່ເພ 55 ຫລັງ, ເຮືອນຖືກນໍ້າໄຫລຊຸ 37 ຫລັງ ຢູ່ບ້ານແກ້ງຫົວປາ (ຄຸ້ມວັງຄົດ) ແລະ ບ້ານລະອໍ. ນອກນັ້ນ, ຍັງຖ້ວມເລົ້າເຂົ້າ 69 ຫລັງ, ວັດ 4 ແຫ່ງ, ເຮືອເສຍ 19 ລໍາ ແລະ ສັດລ້ຽງຂອງປະຊາຊົນຈໍານວນໜຶ່ງ. ສ່ວນບ້ານ ແລະ ຄອບຄົວ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງດ້ານກະສິກຳ ເຊັ່ນ ນ້ຳຖ້ວມນາ 39 ບ້ານ, ເນື້ອທີ່ນາ 1.768 ເຮັກຕາ, ໄຮ່ເຂົ້າ 958 ເຮັກຕາ, ສວນໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ 717 ເຮັກຕາ, ສວນພືດຜັກຕ່າງໆ 52 ເຮັກຕາ, ໜອງປາ 274 ໜອງ, ນ້ຳສ້າງ ແລະ ນໍ້າບາດານຖືກນໍ້າຖ້ວມ 492 ບໍ່, ໂຮງຮຽນ 23 ແຫ່ງ.

 

ນອກນີ້, ຍັງມີເສັ້ນທາງ, ເສົາໄຟຟ້າ ແລະ ລະບົບຊົນລະປະທານ ປະ ຕູນໍ້າ ຖືກນໍ້າຖ້ວມເສຍຫາຍຈໍານວນໜຶ່ງ ສ່ວນມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ຄະນະກໍາມະການຕ້ານໄພພິບັດຂັ້ນເມືອງ ກໍາລັງຂຸ້ນຂ້ຽວເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອເບື້ອງຕົ້ນ ເຊັ່ນ: ໄດ້ມອບເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກທີ່ຈໍາເປັນຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

 

Off

Comments are closed.