23rd Oct2020

ພາຍຸນັງກາ ເຂົ້າ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ພັດຜ່ານພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ຂອງລາວ ເຮັດໃຫ້ມີນ້ຳຖັວມ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງ

by somchan

ດັ່ງທີ່ຮູ້ກັນແລ້ວວ່າ: ໃນລະຫວ່າງວັນ 17-19 ຕຸລາ 2020 ໄດ້ມີ ພາຍຸນັງກາ ເຂົ້າ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ພັດຜ່ານພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ຂອງລາວ ເຮັດໃຫ້ມີນ້ຳຖັວມ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງ ທາງດ້ານຊັບສີນ ແລະ ການຜະລິດທີກວມເອົາ 8 ເມືອງ ຂອງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ , ສາລະວັນ ແລະ ແຂວງ ເຊກອງ ປະຈຸບັນປະຊາຊົນຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ປະເພດເຂົ້າສານ,ອາຫານແຫ້ງ, ນ້ຳດືມ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ ສະນັ້ນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ ທີໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ, ກະຊວງຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຈື່ງໄດ້ລະດົມການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈເປັນປະເພດເຂົ້າສານ, ອາຫານແຫ້ງ,ນ້ຳດື່ມ ຫຼື ເປັນເງີນໄປຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກ ເຊີ່ງຈະມີພິທີ ມອບ-ຮັບ ຢູ່ຫໍວັດທະນາທຳແຫ່ງຊາດ ເລີມເວລາ 9:00-10:30 ໂມງ ຂອງວັນທີ 23-24 ຕຸລານີ້ ດັ່ງນັ້ນຈື່ງແຈ້ງ ແລະ ຮຽກຮ້ອງມາຍັງຜູ້ທີມີນ້ຳໃຈ ແລະ ຈຸດປະສົງຈະບໍລິຈາກ ວັດຖຸສິ່ງຂອງຕ່າງໆ ທ່ານກໍ່ສາມາດໄປບໍລິຈາກຕາມວັນເວລາ ແລະ ສະຖານທີໆໄດ້ເຂົ້າໄປນັ້ນ ຈະໄດ້ອອກເດີນທາງໄປຊ່ວຍເຫຼືອໃນ ວັນ 26 ຕຸລາ 2020

Off

Comments are closed.