12th Nov2020

ສານອາຍາຂັ້ນຕົ້ນສານປະຊາຊົນ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຕັດສິນປະຫານຊີວິດ 2 ຄົນ ຂໍ້ຫາມີຄວາມຜິດທາງອາຍາ

by somchan

ໃນວັນທີ 6 ພະຈິກ 2020 ນີ້ ຄະນະສານອາຍາຂັ້ນຕົ້ນສານປະຊາຊົນ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ແລະ ຕັດສິນລົງໂທດ ທ້າວເລົາທໍ່ ອາຍຸ 47 ປີ, ທ້າວ ວືແຊເລົ່າ ອາຍຸ  38 ປີ ປະຊາຊົນ ຢູ່ໄທສາມັກຄີ ເມືອງວຽງແກ່ນ ແຂວງຊຽງລາຍ ປະເທດໄທ ຂໍ້ຫາມີຄວາມຜິດທາງອາຍາ ໃນສະຖານຜະລິດຢາເສບຕິດປະເພດຢາບ້າ ແລະ ຕັດສິນລົງໂທດທ້າວ ລາວຫາລີ ອາຍຸ 50 ປີ ປະຊາຊົນ ຫຼັກ 44 ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຂໍ້ຫາມີຄວາມຜິດທາງອາຍາ ໃນສະຖານສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການຜະລິດຢາເສບຕິດ ແລະ ມີເສບຕິດປະເພດຢາບ້າໄວ້ໃນຄອບຄອງ.

ທ້າວເລົາທໍ່ ; ທ້າວວືແຊເລົ່າ ແລະ ທ້າວລາວຫາລີ ໄດ້ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ກົມຕຳຫຼວດສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ ກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດ ກະຊວງ ປກສ ສົມທົບກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ແຂວງອຸດົມໄຊ ກັກຕົວໃນວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2017 ພ້ອມຢາບ້າ 2.364.000 ເມັດ ນ້ຳໜັກ 282 ກິໂລກຣາມ, ແປ້ງສົມປະສົມຢາເສບຕິດ ນ້ຳໜັກ 11 ກິໂລກຣາມ, ຄັນຊາ 1 ກິໂລກຣາມ, ປືນ 6 ກະບອກ ພ້ອມດ້ວຍລູກປືນ 706 ລູກ, ລົດໃຫຍ່ 4 ຄັນ ແລະ ຊັບສິນອື່ນໆອີກທີ່ພົວພັນກັບການກະທຳຜິດ.

ຜ່ານການຄົ້ນຄ້ວາ, ພິຈາລະນາຂອງຄະນະສານອາຍາຂັ້ນຕົ້ນສານປະຊາຊົນຂັ້ນຕົ້ນແຂວງອຸດົມໄຊ ເຫັນວ່າທ້າວເລົາທໍ່ ແລະ ທ້າວວືແຊເລົ່າ ແມ່ນມີຄວາມຜິດທາງອາຍາ ໃນສະຖານຮ່ວມກັນຜະລິດຢາເສບຕິດ ປະເພດຢາບ້າ ສານຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນປະທານຊີວິດຈຳເລີຍທັງສອງ, ສ່ວນທ້າວ ລາວຫາລີ ສານເຫັນວ່າການກະທຳຂອງຜູ້ກ່ຽວ ແມ່ນມີຄວາມຜິດທາງອາຍາໃນສະຖານສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການຜະລິດຢາເສບຕິດ ແລະ ມີຢາເສບຕິດປະເພດຢາບ້າໄວ້ໃນຄອບຄອງ ສານຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດທ້າວ ລາວຫາລີ ຄືຕັດອິດສະຫຼະພາບ 20 ປີ ແລະ ປັບໄໝ 110.000.000 ກີບ.

ສ່ວນຢາເສບຕິດ, ອຸປະກອບການຜະລິດຢາເສບຕິດ ແລະ ອາວຸດເສິກທີ່ຍຶດໄດ້ ສານໄດ້ຕັດສິນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮິບໄວ້ ເພື່ອນຳໄປທຳລາຍຖິ້ມ, ສຳລັບຊັບສິນ, ພາຫະນະ ແລະ ດິນປຸກສ້າງ 1 ຕອນ ທີ່ພົວພັນກັບການກະທຳຜິດ ສານໄດ້ຕັດສິນໃຫ້ຮີບເຂົ້າເປັນຂອງລັດ.

Off

Comments are closed.