18th Nov2020

ຖະແຫຼງຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8

by somchan

ທ່ານ ນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍາເກດ ກຳມະການສຳຮອງສູນກາງພັກ, ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າກອງເລຂານຸການກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ໃນວັນທີ 17 ພະຈິກ 2020 ນີ້ ວ່າ: ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ໄດ້ດຳເນີນມາເປັນເວລາ 16 ວັນ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ-ນຳພາຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ

ພ້ອມດ້ວຍບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ໃນການດຳເນີນກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ເຮັດໃຫ້ການພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບັນຫາສຳຄັນຂອງຊາດຕາມສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້, ເປັນຕົ້ນກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນຫາສຳຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດ ໂດຍໄດ້ອອກເປັນມະຕິກອງປະຊຸມຈຳນວນ 9 ສະບັບ ແລະ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍຈຳນວນ 5 ສະບັບ ໃນນີ້ກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ 4 ສະບັບ ແລະ ກົດໝາຍປັບປຸງໃໝ່ 1 ສະບັບ.

ນອກນີ້ທ່ານຍັງຍົກໃຫ້ເຫັນຕື່ມວ່າ: ໃນການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ນີ້ ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ສະເໜີໃຫ້ 4 ພາກສ່ວນຂື້ນຊີ້ແຈ້ງຕໍ່ຄຳຊັກຖາມກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງສັງຄົມປະກອບມີ ກະຊວງການເງີນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ແລະ ອົງການກວດການລັດຖະບານ ຄຽງຄູ່ກັບການພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບັນຫາສຳຄັນດັ່ງກ່າວ, ໃນໄລຍະດຳເນີນກອງປະຊຸມມີປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສົ່ງຄຳຄິດຄຳເຫັນຜ່ານໂທລະສັບສາຍດ່າວ 156 ຫຼາຍກວ່າ 536 ສາຍ ເຊິ່ງພົວພັນເຖິງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຕໍ່ກັບຄຳຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນທີ່ສະເໜີຜ່ານທາງໂທລະສັບສາຍດ່ວນນັ້ນກອງເລຂາກອງປະຊຸມຈະໄດ້ສັງລວມ ແລະ ມອບໃຫ້ກຳມາທິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອປະສານສົມທົບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄວ້າແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

Off

Comments are closed.