23rd Nov2020

ກອງປະຊຸມຄວາມຫມາຍຫມັ້ນ ຂອງບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ

by somchan

ຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ຮ່ວມກັບອົງການຢູນິເຊັບປະ ຈໍາລາວ ຈັດກອງປະຊຸມຄວາມຫມາຍຫມັ້ນຂອງບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 23 ພະຈິກ 2020 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ອາລຸນແກ້ວ ກິດຕິຄູນ ລັດຖະມົນຕີປະຈໍາສໍານັກງານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຮອງປະທານຄະນະກໍາມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ  ແລະ ແມ່-ເດັກ ທ່ານ ນາງ ເພຍ ເຣເບລໂລ ບຣິດໂຕ ຜູ້ຕາງຫນ້າອົງການຢູນິເຊັບປະຈໍາລາວ ມີບັນດາຮອງ ເຈົ້າແຂວງ, ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຜູ້ຕາງຫນ້າສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ຄະນະກໍາມາ ທິການເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກຂັ້ນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພ້ອມ ດ້ວຍແຂກຮັບເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.

 

ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມຫມາຍຫມັ້ນເພື່ອພັດທະນາ ເດັກນ້ອຍລາວບັນດາເຜົ່ານັບແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2030 ແລະ ການບັນລຸເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ອາລຸນແກ້ວ ກິດຕິຄຸນ ລັດຖະມົນຕີປະຈໍາສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຮອງ ປະທານຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ໄດ້ກ່າວເຖິງການ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກຄົບຮອບ 30 ປີ ເຊິ່ງເປັນ ອັນຫນຶ່ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ໂດຍສະເພາະ ການນໍາຂັ້ນສູງຂອງລາວ, ຄະນະນໍາຂັ້ນກະຊວງ, ຂັ້ນແຂວງ, ຜູ້ ວາງນະໂຍບາຍ, ພາກສ່ວນທຸລະກິດເອກະຊົນ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງ ການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມປະກອບສ່ວນ ແລະ ສະແດງຄວາມຮັບຜິດຊອບປົກປ້ອງສິດ, ຜົນ ປະໂຫຍດຂອງເດັກ ແລະ ກໍານົດທິດທາງການພັດທະນາເດັກລາວບັນດາເຜົ່າ ກໍຄື ການຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມທຸກຍາກຂອງເດັກ ໃຫ້ລຸດລົງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ດ້ວຍການໃຫ້ຄວາມຫມາຍຫມັ້ນ ແລະ ສ້າງເປັນແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແມ່ ແລະເດັກ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາ ຄວາມຫມາຍຫມັ້ນຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ໂດຍການນໍາໃຊ້ກາລະໂອກາດພັດທະນາທ່າແຮງ ເດັກນ້ອຍລາວບັນດາເຜົ່າ ຮອດປີ 2030 ແລະ ການບັນລຸເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ພ້ອມກັນສົນທະນາ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ພ້ອມທັງໄດ້ທົບທວນ ແລະ ປະເມີນຜົນຮ່ວມກັນກັບບັນດາແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ພ້ອມກັນ ນັ້ນຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຄວາມຫມາຍຫມັ້ນຂອງບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງໃນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ເພື່ອນໍາໃຊ້ກາລະໂອກາດພັດທະນາທ່າແຮງຂອງ ເດັກນ້ອຍລາວບັນດາເຜົ່າ ຮອດປີ 2030 ການບັນລຸເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ທີ່ໄດ້ລົງນາມ ແລະ ຮັບຮອງເອົາໃນປີຜ່ານມາ, ທົບທວນຜົນການວິໄຈຄວາມຂາດເຂີນ ສໍາລັບເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະ ບັນດາຕົວຊີ້ວັດ, ຄາດຫມາຍ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ ເພື່ອ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງເດັກ ໃນລາວ ຕິດພັນກັບການສ້າງແຜນດໍາເນີນງານແຕ່ງ ຊາດ ເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ໄລຍະ 2021 ຫາ 2025 ໂດຍສະເພາະ ແຜນງານແກ້ໄຂສະພາບຄວາມທຸກ ຍາກຂອງເດັກນ້ອຍລາວ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບດ້ານໂພຊະນາການ, ສຸຂະພາບ, ການປົກປ້ອງເດັກ, ນໍ້າ ສະອາດ, ສຸຂະອານາໄມ, ການສຶກສາ, ການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ.

 

 

Off

Comments are closed.