07th Dec2020

1 ປີ ຜ່ານມາ ທົ່ວປະເທດ ມີສະພາບປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ເກີດຂື້ນ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ຜົນເສຍຫາຍຫຼາຍຕື້ກິບ

by somchan

ພັອ ແກ່ນຈັນ ພົມມະຈັກ ຫົວໜ້າກົມຕຳຫຼວດ ສືບສວນ-ສອບສວນ ກົມໃຫ່ຍຕຳຫຼວດກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ໃນໄລຍະ 1 ປີ ຜ່ານມາ ທົ່ວປະເທດ ມີສະພາບປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ເກີດຂື້ນ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການລັກລອບ ຄ້າ-ຂາຍ ຢາເສບຕິດດ ການຟອກເງີນດ ການລັກຊັບພົນລະເມືອງ ການຄ້າມະນຸດ, ການສໍັໂກງຊັບ ແລະ ອາຊະຍາກຳທາງດ້ານຄອມພີວເຕີ ແລະ ອື່ນໆ 1 ປີຜ່ານມາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ກົມຕຳຫຼວດ ສືບສວນ-ສອບສວນ ສາມາດດຳເນີນຄະດີ ໄດ້ 1,222 ເລື່ອງ ມີຜູ້ຖືກຫາ 1,020 ຄົນ, ຍິງ 230 ຄົນ, ດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ ສຳເລັດ ສະຫຼູບດຳເນີນຄະດີ ໄດ້ 850 ເລື່ອງ ມີຜູ້ຖືກຫາ 863 ຄົນ, ຍິງ 230 ຄົນ, ດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ ສຳເລັດ ສະຫຼູບສຳນວນຄະດີໄດ້ 850 ເລື່ອງ ມີຖືກຫາ 863 ຄົນ, ຍິງ 180 ຄົນ, ແກ້ໄຂຂັ້ນເຈົ້າໜ້າທີາ 155 ເລື່ອງ, ກຳລັງດຳເນີນຄະດີ 385 ເລື່ອງ ຜົນເສຍຫາຍຫຼາຍຕື້ກິບ

ເຊີງເນື້ອໃນບາງຕອນ ພັອ ແກ່ນຈັນ ພົມມະຈັກ ຫົວໜ້າກົມຕຳຫຼວດ ສືບສວນ-ສອບສວນໄດ້ກ່າວວ່າ:

Off

Comments are closed.