07th Jan2021

ກອງປະຊຸມລັດຖະບານຊຸດທີ VII ເປີດກ້ວາງທ້າຍສະໄຫມ

by somchan

ກອງປະຊຸມລັດຖະບານຊຸດທີ VII ເປີດກ້ວາງທ້າຍສະໄຫມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ມັງກອນນີ້ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ມີສະມາຊິກລັດຖະບານ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາເຈົ້າແຂວງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄ້ວາ, ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ພິຈາລະນາຫຼາຍບັນຫາສໍາຄັນ ເປັນຕົ້ນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານລັດຖະບານຊຸດທີ VIII ແຕ່ປີ 2016-2020 ລາຍງານການ ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII 2016-2020 ແລະ ຜ່ານຮ່າງເບື້ອງຕົ້ນ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX 2021-2025 ລາຍງານຄວາມຄືບຫນ້າ ການປັບປຸງກົນໄກການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ບັນດາຕົວຊີ້ວັດຕ່າງໆ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ, ປະຕິບັດຄໍາສັ່ງວ່າດ້ວຍ ການປັບປຸງວຽກງານບໍລິການການອອກໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ແລະ ການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ, ຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດການສົ່ງເສີມຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຕິດພັນກັບກົນໄກການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດຈໍາຫນ່າຍສິນຄ້າ ແລະ ການຄ້າຊາຍແດນ, ລາຍງານກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາ ການຫັນຊັບສິນຂອງລັດເປັນທືນ, ລາຍງານຜົນການຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄໍາສັ່ງ 15/ນຍ ປີ2020 ລາຍງານການກະກຽມ ໃຫ້ແກ່ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ ປະເທດ ດ້ອຍພັດທະນາ, ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນແກ້ໄຂບັນຫາຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍຂອງ ສປປ ລາວ, ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການແກ້ໄຂຜົນກະທົບ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ, ມາດຕະການ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງລາວ; ຜັນຂະຫຍາຍຜົນກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືທະວີພາຄີ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 43 ປະຈໍາປີ 2020. ກອງປະຊຸມຈະໄດ້ດໍາເນີນເປັນເວລາ 2 ວັນຈື່ງສໍາເລັດ.

Off

Comments are closed.