12th Mar2021

ກົມຕໍາຫຼວດທາງລົດໄຟ, ກົມໃຫ່ຍຕໍາຫຼວດ ກະຊວງ ປກສ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດ, ຂອບເຂດສິດຫນ້າທີ່ຂອງຕົນ ໃນ 1 ປີ ຜ່ານ

by somchan

ພັທ ຄໍາອຸ້ຍ ຈັນທະວີໄຊ ຮອງຫົວຫນ້າກົມຕໍາຫຼວດທາງລົດໄຟ, ກົມໃຫ່ຍຕໍາຫຼວດ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໄດ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າໂດຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດ, ຂອບເຂດສິດຫນ້າທີ່ຂອງຕົນ ໃນ 1 ປີ ຜ່ານມາຄະນະພັກ,ຄະນະກົມ,ພ້ອມດ້ວຍນາຍ ແລະ ພົນຕໍາຫຼວດທາງລົດໄຟແມ່ນເຮັດສໍາເລັດຫນ້າທີ່ ວຽກງານວິຊາສະເພາະທີ່ພັກ-ລັດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເທິງມອບຫມາຍໃຫ້ຫຼາຍດ້ານ ຄື:ໄດ້ເປັນເຈົ້າ ປະສານສົມທົບກັບກອງເສນາ ແລະ ບັນດາຈຸດປ້ອງກັນໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ສະຖານີລົດໄຟ ລາວ-ໄທ ໃນການຕິດຕາມກໍາແຫນ້ນ ສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກຄົນບໍ່ດີທີ່ກໍ່ ຄວາມບໍ່ສະຫງົບ,ຄວາມບໍ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພຕາມໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ແລະ ສະຖານີລົດໄຟ ລາວ-ໄທ ຫນຶ່ງ ປີ ຜ່ານມາ ມີຄະດີອາຍາເກີດຂຶ້ນທັງຫມົດ 135 ລາຍ, ໃນນີ້ມີ ຄະດີຢາເສບຕິດ 13 ລາຍ, ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ 135 ລາຍ, ກັກຕົວຜູ້ຖືກຫາໄດ້ 133 ຄົນ, ຄະດີລັກຊັບຂອງລວມຫມູ່ 114 ລາຍ, ແກ້ໄຂ 114 ລາຍ, ກັກຕົວຜູ້ຖືກຫາໄດ້ 100 ຄົນແລະອື່ນໆ

ຈາກລາຍຄະດີທີ່ເກີດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ ແກ່ຊັບສິນຂອງລັດ,ຂອງລວມຫມູ່ເງິນກີບ ແລະ 40 ລ້ານກີບ,ເງິນຢວນ 2 ແສນກວ່າຢວນ ,ຄໍາຮູບປະພັນ 14 ບາດ,ເຄື່ອງຈັກບົດແຕ່ 3ເຄື່ອງ,ນອດຈັບລາງລົດໄຟ 28925 ຊຸດ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ສາມາດເກັບກູ້ຄືນມາ ໃນເວລາ ,ນອດຈັບລາງລົດໄຟ 1844 ຊຸດ ແລະ ເຄື່ອງອື່ນໆ, ນອກນີ້ທ່ານຍັງ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າວຽກງານຈຸດສຸມໃນປີ2021 ແມ່ນໄດ້ສືບຕໍ່ຊອກຮູ້, ຕິດຕາມ ກໍາແຫນ້ນ ສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງສັດຕູ ແລະ ຄົນບໍ່ດີທີ່ຈະກໍ່ຄວາມບໍ່ສະຫງົບ, ຄວາມບໍ່ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ປອດໄພ ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ ແລະ ເວລາເປີດບໍລິການ ທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ,ສ້າງ ແຜນຍຸດທະສາດ ວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມ ສະຫງົບ ທາງລົດໄຟ ເພື່ອນໍາສະເຫນີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ,ສ້າງ ແຜນແມ່ບົດ ປ້ອງກັນຄວາມ ສະຫງົບ ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ ແລະ ເປີດບໍລິການ ທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ປັບປຸງດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍເຈົ້າ ຫນ້າທີ່ລົດໄຟຮ່ວມກັບກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສ້າງຮ່າງ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມຕໍາຫຼວດທາງລົດໄຟ ແລະ ນິຕິກໍາທີ່ຈໍາເປັນຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງ ຕົນ ເພື່ອນໍາສະເຫນີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ,ຄົ້ນຄວ້າ ໂຄງການ ຫຼັກສູດ ຝຶກອົບຮົມວິຊາສະເພາະຕໍາ ຫຼວດລົດໄຟ ເພື່ອນໍາສະເຫນີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ, ຄົ້ນຄວ້າ ຂໍ້ກໍານົດ ວ່າດ້ວຍການປະກອບເຄື່ອງ ວິຊາສະເພາະບຸກຄົນ ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນ ຂອງກໍາລັງຕໍາຫຼວດ ລົດໄຟ;ກວດກາ, ຄຸ້ມຄອງ, ສໍານວນ, ສໍາເນົາເອກະສານ, ວຽກງານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກໃຫ້ມີຄວາມຮັບປະກັນ, ທັນເວລາ ແລະ ຮັກສາໄດ້ຄວາມລັບ; ຄົ້ນຄວ້າ ຂຽນບົດມູນເຊື້ອການກໍາເນີດ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ ຂອງກົມຕໍາຫຼວດລົດໄຟ, ພົວພັນປະສານສົມທົບກັບກົມກອງເຫຼົ່າຮົບ ວິຊາສະເພາະ ຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ບັນດາກະຊວງ ທີກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອເຮັດໜ້າທີຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ທາງລົດໄຟ ໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບໂດຍພື້ນຖານ.

 

Off

Comments are closed.