13th Sep2013

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງສຸດຍອດນ້ຳເຜີ້ງ

by somchan

ອົງການຂ່າວ(ສຳນັກຂ່າວ)ຕ່າງປະເທດລາຍງານ ໃນວັນທີ 2 ກັນຍາ 2013 ນີ້ວ່າທີ່ປະເທດອັງກິດ ໄດ້ຜະລິດ“ສຸດຍອດນ້ຳເຜີ້ງ” ຫຼື Surgihoney  ທີ່ມີຄຸນສາມາດໃຊ້ຮັກສາບາດແຜໄດ້ເປັນຢ່າງດີໂດຍ ໄດ້ນຳມາທົດລອງກັບເດັກນ້ອຍ,ແມ່ລູກ ອ່ອນ,ຜູ້ປ່ວຍພະຍາດມະເຮັງລວມທັງຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ເຫັນວ່າສາມາດປິ່ນປົວບາດແຜຂອງຄົນ ເຈັບເລົ່ານີ້ໄດ້ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດມື້ເທົ່ານັ້ນລວມທັງ ແມ່ຍິງທີ່ມີອາການຕິດເຊື້ອຫຼັງຈາກເກີດ.

ນອກຈາກນັ້ນ “ສຸດຍອດນ້ຳເຜີງ” ຍັງສາມາດຮັກສາບາດແຜຂອງທະຫານທີ່ບາດເຈັບຈາກການສູ້ຮົບໄດ້ນຳອີກ ລວມທັງຍັງສາມາດປ້ອງກັນຜິວໜັງຂອງຜູ້ປ່ວຍພະຍາດມະເຮັງທີ່ຕ້ອງຮັບການຮັກສາດ້ວຍແສງຮັງສີໄດ້ນຳອີກ.

ບົດລາຍງານໄດ້ກ່າວວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມານ້ຳເຜີ້ງໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຮັກສາບາດແຜມາຫຼາຍພັນປີແລ້ວ, ເຖິງວ່າໃນວົງການແພດຈະນິຍົມໃຊ້ຢາ Penicillin ແລະຢາຕ້ານເຊື້ອເພື່ອປິ່ນປົວຮັກສາພະຍາດຫຼາຍກ່ວາກໍ່ຕາມ ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ: ຈາກຜົນການທົດລອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ “ສຸດຍອດນ້ຳເຜີ້ງ” ນີ້ແມ່ນສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ທຸກປະເພດ ໂດຍຜົນການທົດສອບທີ່ອອກມາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນທີ່ໜ້າພູມໃຈເປັນຍິ່ງ ເຊິ່ງຄຸນສົມບັດນີ້ເປັນຢາຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີປະສິດທິພາບດີກ່ວາຜະລິດຕະພັນຮັກສາພະຍາດຊະນິດອື່ນໆ ທັງມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ບໍ່ມີຜົນຂ້າງຄຽງໃນການຮັກສາພະຍາດຂອງຄົນເຈັບແຕ່ຢ່າງໃດ.

ປະຈຸບັນ “ສຸດຍອດນ້ຳເຜີ້ງ” ນີ້ໄດ້ຂຶ້ນລິຂະສິດ (ຫຼື ຈົດສິດທິບັດ) ແລ້ວຈາກງານກຳກັບຢາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກຂອງອັງກິດ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມີວາງຈຳໜ່າຍໃນປະຈຸບັນນີ້.

Off

Comments are closed.