21st Apr2021

ຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

by somchan

ຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີມາດຕະການສະກັດກັ້ນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານເພື່ອຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19.

 

 

 

 

 

Off

Comments are closed.